Vecākas aptaujas
publikācijas datums iepirkuma līguma priekšmets iepirkuma procedūra iesniegšanas termiņš kontakti
2019. gads
17.07.2019. Sensoro istabu un āra pastaigu laukuma aprīkojuma piegāde un uzstādīšana projekta LLI-336 (SUPER) ietvaros (37000000-8), identifikācijas Nr.PS 2019/03/INTERREG Atklāts konkurss 08.08.2019. VSIA „Piejūras slimnīca” tehniskais direktors Aigars Rauda, tālrunis Nr.+371 29406175, tālrunis/fakss: +371 634 01415, e-pasts aigars.rauda@lps.gov.lv
Nolikums Pielikums_1 Pielikums_2 Pielikums_3_1 Pielikums_3_2 Pielikums_8
07.06.2019. Jumta vienkāršotā atjaunošana ēkai kadastra Nr.17000400213008, Jūrmalas ielā 2, Liepājā, identifikācijas Nr. PS 2019/ 05 Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu 20.06.2019. Kontaktpersona par iepirkumu Aigars Rauda; e-pasts: aigars.rauda@lps.gov.lv, tālr. +371 29406175; fakss +371 634 01415
Nolikums Pielikums Nr.8 Pielikums Nr.9
11.05.2019. "Par ēdināšanas pakalpojumiem VSIA "Piejūras slimnīca"", identifikācijas Nr. PS 2019/ 01 Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 10.pantu 27.05.2019. Kontaktpersona par iepirkumu Aigars Rauda; e-pasts: aigars.rauda@lps.gov.lv, tālr. 29406175; fakss +371 634 01415
Nolikums Pielikums_1 Pielikums_3 Pielikums_4 Pielikums_5 Skaidrojumi_23.05.2019.
05.04.2019. Āra pastaigu laukuma izveide projekta LLI-336 “Veiksmīga psihosociālā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no garīgās un uzvedības traucējumiem” (SUPER) ietvaros, identifikācijas Nr. PS 2019/02/INTERREG Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta nosacījumiem 16.04.2019. Kontaktpersona par iepirkumu Aigars Rauda, tālrunis Nr.+371 29406175, tālrunis/fakss: +371 634 01415, e-pasts aigars.rauda@lps.gov.lv
Nolikums 8.Pielikums Darbu apjomi 9.Pielikums Projekta dokumentācija_1 9.Pielikums Projekta dokumentācija_2 9.Pielikums Projekta dokumentācija-3 9.Pielikums Projekta dokumentācija-4
2018. gads
12.12.2018. ‘’Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumu sniegšana’’, identifikācijas Nr. PS 2018/ 04 Atklāts konkurss 03.01.2019. Kontaktpersona par iepirkumu Aigars Rauda; e-pasts: aigars.rauda@lps.gov.lv, tālr. 29406175; fakss +371 634 01415
Nolikums
06.09.2018. “Medicīnas ierīču kalibrēšana, verificēšana, funkcionālās un drošības pārbaudes”, identifikācijas PS 2018/02 Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu 17.09.2018. VSIA „Piejūras slimnīca” kontaktpersona Žanna Jakovļeva, tālrunis 26491567; e-pasts zanna.jakovleva@lps.gov.lv
Nolikums Pielikums
26.03.2018. Medikamentu piegāde 2018./2019.gadā, identifikācijas Nr. PS 2018/ 01 Atklāts konkurss 18.04.2018. Kontaktpersona par iepirkumu Kristīne Lašauri, e-pasts: kristine.lasauri@lps.gov.lv, tālr./fakss +371 634 01415
Nolikums Pielikums
2017. gads
29.12.2017. Piecu megapikseļu mamogrāfijas diagnostikas monitoru piegāde un uzstādīšana, identifikācijas Nr. PS 2017/06 Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu 11.01.2018. VSIA „Piejūras slimnīca” kontaktpersona par iepirkumu Kristīne Lašauri, tālrunis/fakss Nr.+371 63401415, e-pasts kristine.lasauri@lps.gov.lv; par iekārtu specifikāciju – Žanna Jakovļeva e-pasts: zanna.jakovleva@lps.gov.lv
Nolikums
07.12.2017. Reaģentu un palīgpiederumu iegāde, identifikācijas Nr. PS 2017/05 Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu 18.12.2017. VSIA „Piejūras slimnīca” kontaktpersona Kristīne Lašauri, tālrunis/fakss Nr.+371 63401415, e-pasts kristine.lasauri@lps.gov.lv
Nolikums
10.10.2017. Par elektroenerģijas piegādi VSIA “Piejūras slimnīca”, identifikācijas Nr. PS 2017/04 Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu 23.10.2017. VSIA „Piejūras slimnīca” kontaktpersona Aigars Rauda, tālrunis Nr.: +371 29406175; e-pasts: aigars.rauda@lps.gov.lv
Nolikums Skaidrojumi
12.06.2017. „Anestēzijas iekārtas piegāde un uzstādīšana”, identifikācijas Nr. PS 2017/03 Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu 29.06.2017. VSIA „Piejūras slimnīca” kontaktpersona Žanna Jakovļeva, tālrunis Nr. +371 26491567, e-pasts zanna.jakovleva@lps.gov.lv
Nolikums
18.01.2017. Medikamentu piegāde 2017./2018.gadā, identifikācijas Nr. PS 2017/ 02 Atklāts konkurss 17.02.2017. Kontaktpersona par iepirkumu Kristīne Lašauri, e-pasts: kristine.lasauri@lps.gov.lv, tālr./fakss +371 634 01415
Nolikums Pielikums Skaidrojumi Skaidrojumi
12.01.2017. Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumu sniegšana, identifikācijas Nr. PS 2017/ 01 Atklāts konkurss 13.02.2017. VSIA „Piejūras slimnīca” kontaktpersona Aigars Rauda, tālrunis mob.29406175, tālrunis/fakss +371 63401415, e-pasts: aigars.rauda@lps.gov.lv
Nolikums
2016. gads
28.10.2016. Reaģentu un palīgpiederumu iegāde”, identifikācijas Nr. PS 2016/ 11 Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. divi prim pantu 08.11.2016. VSIA „Piejūras slimnīca” kontaktpersona Kristīne Lašauri, tālrunis/fakss Nr.+371 63401415, e-pasts kristine.lasauri@lps.gov.lv
Nolikums
10.10.2016. Reaģentu un palīgpiederumu iegāde”, identifikācijas Nr. PS 2016/ 10 Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. divi prim pantu 21.10.2016. VSIA „Piejūras slimnīca” kontaktpersona Kristīne Lašauri, tālrunis/fakss Nr.+371 63401415, e-pasts kristine.lasauri@lps.gov.lv
Nolikums
26.09.2016. Par elektroenerģijas piegādi VSIA “Piejūras slimnīca” identifikācijas Nr.PS 2016/09 Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. divi prim pantu 07.10.2016. VSIA „Piejūras slimnīca” kontaktpersona Aigars Rauda, tālrunis mob.29406175, tālrunis/fakss +371 63401415, e-pasts: aigars.rauda@lps.gov.lv
Nolikums
25.08.2016. ’Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Teritorijas labiekārtojums Jūrmalas ielā 2, Liepājā”’’ identifikācijas Nr.PS 2016/08 Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. divi prim pantu 05.09.2016. VSIA „Piejūras slimnīca” kontaktpersona Aigars Rauda, tālrunis mob.29406175, tālrunis/fakss +371 63401415, e-pasts: aigars.rauda@lps.gov.lv
Nolikums Līguma projekts Līguma projekts autoruzraudzībai Topogrāfija
19.08.2016. ‘’Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Teritorijas labiekārtojums Jūrmalas ielā 2, Liepājā”’’ identifikācijas Nr.PS 2016/07 Iepirkums pārtraukts 31.08.2016. VSIA „Piejūras slimnīca” kontaktpersona Aigars Rauda, tālrunis mob.29406175, tālrunis/fakss +371 63401415, e-pasts: aigars.rauda@lps.gov.lv
Līguma projekts Nolikums Autoruzraudzības līguma projekts
04.08.2016. Teritorijas žoga būvniecība Jūrmalas ielā 2, Liepājā, identifikācijas Nr.PS 2016/06 Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. divi prim pantu 15.08.2016. VSIA „Piejūras slimnīca” kontaktpersona Aigars Rauda, tālrunis mob.29406175, tālrunis/fakss +371 63401415, e-pasts: aigars.rauda@lps.gov.lv
Nolikums Tehniskā dokumentācija Darba apjomi (6.pielikums)
15.06.2016. Fasādes un cokolstāva vienkāršotā renovācija ēkai kadastra Nr. 17000400213014, identifikācijas PS 2016/02 Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. divi prim pantu 28.06.2016. VSIA „Piejūras slimnīca” kontaktpersona Aigars Rauda, tālrunis mob.29406175, tālrunis/fakss +371 63401415, e-pasts: aigars.rauda@lps.gov.lv
Nolikums Tehniskā dokumentācija Darba apjomi (6.pielikums)
14.06.2016. Par transporta līdzekļu piegādi VSIA “Piejūras slimnīca” vajadzībām, identifikācijas PS 2016/01 Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. divi prim pantu 27.06.2016. VSIA „Piejūras slimnīca” kontaktpersona Aigars Rauda, tālrunis mob.29406175, tālrunis/fakss +371 63401415, e-pasts: aigars.rauda@lps.gov.lv
Nolikums
03.06.2016. Medicīnas ierīču kalibrēšana, verificēšana, funkcionālās un drošības pārbaudes, identifikācijas PS 2016/03 Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. divi prim pantu 14.06.2016. VSIA „Piejūras slimnīca” kontaktpersona Kristīne Lašauri, tālrunis/fakss Nr.+371 63401415, e-pasts kristine.lasauri@lps.gov.lv
Nolikums Pielikums
2015. gads
19.10.2015. Teritorijas labiekārtojums pie ārstniecības korpusa Jūrmalas ielā 2, Liepājā, (45110000-1) PS 2015/07 Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. divi prim pantu 30.10.2015. VSIA „Piejūras slimnīca” tehniskais direktors Aigars Rauda, tālruņa Nr. +371 29406175, tālrunis/fakss Nr.+37163401415, e-pasts aigars.rauda@lps.gov.lv
Nolikums Projekta dokumentācija Darbu apjomi 6.pielikums
11.09.2015. Datortehnikas, papildaprīkojuma un programmatūras iegāde (30200000-1), PS 2015/06 Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. divi prim pantu 22.09.2015. VSIA „Piejūras slimnīca” kontaktpersona par iepirkumu Kristīne Lašauri, e-pasts: kristine.lasauri@lps.gov.lv, tālr./fakss +371 634 01415
Nolikums Skaidrojumi
25.08.2015. Medikamentu piegāde 2015./2016. gadā (33600000-6), PS 2015/05 Atklāts konkurss 24.09.2015. VSIA „Piejūras slimnīca” kontaktpersona par iepirkumu Kristīne Lašauri, e-pasts: kristine.lasauri@lps.gov.lv, tālr./fakss +371 634 01415
Nolikums Pielikums Skaidrojumi
30.07.2015. Reaģentu un palīgpiederumu iegāde (33694000-1), PS 2015/04 Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. divi prim pantu 10.08.2015. VSIA „Piejūras slimnīca” kontaktpersona par iepirkumu - Kristīne Lašauri, tālrunis/fakss +371 63401415, e-pasts: kristine.lasauri@lps.gov.lv
Nolikums
29.05.2015. Mīkstā inventāra piegāde (39500000-7) PS 2015/03 Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. divi prim pantu 09.06.2015. VSIA „Piejūras slimnīca” tehniskais direktors Aigars Rauda, tālruņa Nr. +371 29406175, tālrunis/fakss Nr.+37163401415, e-pasts aigars.rauda@lps.gov.lv
Nolikums Skaidrojumi
08.04.2015. Sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi,(PS 2015/02) Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. divi prim pantu 20.04.2015. VSIA „Piejūras slimnīca” tehniskais direktors Aigars Rauda, tālruņa Nr. 29406175, tālrunis/fakss Nr. 63401415, e-pasts aigars.rauda@lps.gov.lv
Nolikums
2014. gads
23.12.2014. Automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizāciju uzstādīšana, (45312100-8) Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. divi prim pantu 14.01.2015. VSIA „Piejūras slimnīca” tehniskais direktors Aigars Rauda, tālruņa Nr. +371 29406175, darba aizsardzības inženiere Kristīne Lašauri, tālrunis/fakss Nr.+37163401415, e-pasts kristine.lasauri@lps.gov.lv
Nolikums
16.12.2014. Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumu sniegšana (PS 2014/07) Atklāts konkurss 16.01.2015. VSIA „Piejūras slimnīca” tehniskais direktors Aigars Rauda, tālruņa Nr. 29406175, faksa Nr.+371 63401415, e-pasts aigars.rauda@lps.gov.lv
Nolikums
13.10.2014. Lieveņu (kāpņu) atjaunošana ēkai ar kadastra Nr. 17000400213014 (PS2014/06) Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantu 24.10.2014. VSIA „Piejūras slimnīca”, tehniskais direktors Aigars Rauda, mob.tālrunis 29406175, e-pasts aigars.rauda@lps.gov.lv
Nolikums Projekta dokumentācija (pielikums Nr.7)
16.07.2014. Reaģentu un palīgpiederumu iegāde (PS 2014/05) Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8 divi prim pantu 28.07.2014. Kristīne Lašauri, e-pasts: kristine.lasauri@lps.gov.lv, tālr./fakss +371 634 01415
Nolikums
05.06.2014. Medikamentu piegāde 2014./2015. gadā (PS 2014/04) Atklāts konkurss 04.07.2014. Kristīne Lašauri, e-pasts: kristine.lasauri@lps.gov.lv, tālr./fakss +371 634 01415
Nolikums Pielikums
04.03.2014. Par ēdināšanas pakalpojumiem VSIA ‘’Piejūras slimnīca’’ (55523000-2) PS 2014/03 Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septīto daļu 27.03.2014. VSIA „Piejūras slimnīca” tehniskais direktors Aigars Rauda, tālrunis Nr. 29406175, e-pasts: aigars.rauda@lps.gov.lv
Telpu plāns Nolikums
23.01.2014. Iebūvējamo mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana (PS 2014/02) Atklāts konkurss 27.02.2014. VSIA „Piejūras slimnīca” tehniskais direktors Aigars Rauda, tālrunis Nr. 29406175, e-pasts: aigars.rauda@lps.gov.lv
Nolikums Tehniskā specifikācija