Vecākas aptaujas

Trauksmes celšana

 

Lai sabiedrības interesēs veicinātu trauksmes celšanu par pārkāpumiem un nodrošinātu trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību, kā arī pienācīgu trauksmes cēlēju aizsardzību, ir pieņemts Trauksmes celšanas likums, kas ir spēkā no 2019.gada 1.maija.

 

 Kas ir trauksmes celšana?

 

Kas nav uzskatāms par trauksmes celšanu?

 

Kā noformēt trauksmes cēlēja ziņojumu?

 

Kā iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu?

Trauksmes cēlēju ziņojumu iesniegšanas veidi:

 

Pēc trauksmes celšanas ziņojuma saņemšanas iesniedzēja dati tiek pseidonimizēti un nav pieejami iesnieguma izskatītājiem. Iesnieguma saturs ir ierobežotas pieejamības informācija.

Par trauksmes celšanas iespējām un ar iesniegtajiem trauksmes cēlēju ziņojumiem saistītajos jautājumos konsultācijas sniedz VSIA ‘’Piejūras slimnīca’’ kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos - Personāla struktūrvienības vadītāja,  tālr.: 63407411;  e-pasts: trauksme@lps.gov.lv

Par trauksmes celšanas jautājumiem Valsts kanceleja ir izveidojusi mājaslapu www.trauksmescelejs.lv, kurā var atrast plašāku informāciju par trauksmes celšanu un  kurā, cita starpā, ir publicēta institūciju un tajās esošo kontaktpersonu kontaktinformācija ar mērķi atvieglot personām noteikt, kura institūcija konkrētajā gadījumā ir uzskatāma par kompetento institūciju.