Vecākas aptaujas
VSIA "Piejūras slimnīca" kontakttālruņi      
       
Reģistratūra 634-23253
       
E-pasts: slimnica @lps.gov.lv      
Valde  
Valdes loceklis     634-25311
       
Lietvedības daļa  
Biroja administrators tālr./fakss     634-25311
      634-01413
Tehniskais sekretārs     634-01401
Arhivārs     634-01402
       
Finanšu ekonomikas daļa  
Galvenā grāmatvede     634-34709
Grāmatvede     634-01406
Ekonomiste     634-34911
Medicīnas statistika     634-01402
       
Personāla daļa  
Personāla struktūrvienības vadītāja     634-07411
Personāla vadītāja     634-01404
Darba aizsardzības inženiere     634-01415
       
Psihiatrija  
Galvenais ārsts/bērnu psihiatrs     634-01400
Galvenā māsa     634-33767
Kvalitātes vadītājs     634-80592
Datu ievades operatore     634-01416
Uztura speciālists/diētas māsa      
       
Ambulatorā nodaļa  
Ambulatorās nodaļas vadītāja   mob. 27080773
Psihiatru kabinets     634-01423
Bērnu psihaitra kabinets     634-01403
Medicīnas māsas   mob. 27080773
Virsmāsa     634-01409
Reģistratūra     634-23253
       
Pacientu uzņemšanas nodaļa 634-01425
Dežūrārsts   mob. 26439781
Dežūrmāsa   mob. 26439350
Rentgena kabinets     634-34434
Medicīnas fiziķe   mob. 26491567
       
Zāļu sadales punkts  
Farmaceita asistents     634-01414
       
Sociālā palīdzība  
Sociālā aprūpes māsa     634-07460
    mob. 20203883
       
Dienas stacionārs  
Psihiatre J.Dziceviča     634-01398
Rehabilitācijas kordinators pieaugušajiem     634-01405
Virsmāsa/ medicīnas māsa     634-01419
    mob. 28684008
       
Psihiatriskā rehabilitācijas nodaļa  
Medicīnas māsa/ komandas rehabilitators     634-31140
Bērnu rehabilitācijas kordinators   mob. 26120919
Psihologi     634-01407
Psihologs ( bērnu, pusaudžu)     634-01421
Sensorās istabas pieaugušajiem   mob. 27090130
       
Kontakttālrunis onkoloģiskajiem pacientiem   mob. 27090130
       
Stacionārs  
  1. nodaļa    
Nodaļas vadītāja     634-01410
Ārstu istaba     634-88214
    mob. 22007562
Virsmāsa     634-01411
Medicīnas māsa     634-01412
       
  2. nodaļa    
Nodaļas vadītājs     634-01408
    mob. 20251990
Virsmāsa     634-80592
Medicīnas māsa     634-01422
       
  3. gerontopsihiatrijas nodaļa    
Nodaļas vadītāja     634-89925
Virsmāsa     634-89924
Medicīnas māsa     634-89926
    mob. 26589525
       
  4. nodaļa    
Nodaļas vadītāja     634-01420
Virsmāsa     634-01418
Medicīnas māsa     634-34435
      28352452
       
Saimnieciskā daļa  
Tehniskais direktors   mob. 29406175
Datorsistēmu un datortīklu speciālists   mob. 20211325
Iepirkumu speciālists      
Projekta vadītāja      
Sagādniece/noliktavas vadītāja     634-01417
    mob. 26499566
Automobiļa vadītājs   mob. 29697151
Elektromontieris/ automobiļa vadītājs   mob. 29159078
Galdnieks, santehniķis     634-01424
Datu aizsardzības speciālists   mob. 28664223