Vecākas aptaujas
lēmuma datums iepirkuma līguma priekšmets līgumcena līguma izpildītājs līguma izpildes termiņš
 
2019. gads
22.10.2019. Sensoro istabu un āra pastaigu laukuma aprīkojuma piegāde un uzstādīšana projekta LLI-336 (SUPER) ietvaros, identifikācijas Nr. PS 2019/03/INTERREG EUR 59 287,00 UAB “Slaugivita”, reģ. Nr.145440368 60 (sešdesmit) dienas
Ziņojums Līgums
 
07.10.2019. Āra pastaigu laukuma aprīkojuma piegāde un uzstādīšana projekta LLI-336 (SUPER) ietvaros, identifikācijas Nr.PS 2019/07/INTERREG nav nav 04.10.2019. lēmums
Ziņojums
 
27.08.2019. Sensoro istabu un āra pastaigu laukuma aprīkojuma piegāde un uzstādīšana projekta LLI-336 (SUPER) ietvaros, identifikācijas Nr. PS 2019/03/INTERREG nav nav 27.08.19. Lēmums
Ziņojums
 
29.07.2019. „Par ēdināšanas pakalpojumiem VSIA „Piejūras slimnīca”” , identifikācijas Nr. PS 2019/01 EUR 1291968,00 SIA “Viedaga” (reģ. Nr.42103050402 60 (sešdesmit) mēneši
Ziņojums Līgums
 
01.07.2019. Jumta vienkāršotā atjaunošana ēkai kadastra Nr.17000400213008, Jūrmalas ielā 2, Liepājā”, identifikācijas numurs PS 2019/05 EUR 24 200,99 SIA firma “UPTK” , reģ. Nr.42103006052 ne ilgāks par 60 (sešdesmit) dienām
Ziņojums Līgums
 
16.05.2019. Āra pastaigu laukuma izveide projekta LLI-336 “Veiksmīga psihosociālā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no garīgās un uzvedības traucējumiem” (SUPER) ietvaros, identifikācijas Nr. PS2019/04/INTERREG EUR 12 436.48 SIA firma ‘’UPTK’’ , reģ. Nr.42103006052 ne ilgāks par 60 (sešdesmit) dienām
Ziņojums Līgums
 
18.04.2019. Āra pastaigu laukuma izveide projekta LLI-336 “Veiksmīga psihosociālā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no garīgās un uzvedības traucējumiem” (SUPER) ietvaros, identifikācijas Nr. PS 2019/02/INTERREG nav nav 16.04.2019. Iepirkums pārtraukts
Ziņojums
 
11.01.2019. „Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumu sniegšana”, identifikācijas Nr. PS 2018/04 105 519.00 SIA ‘’PARELLA’’ (reģ.Nr. 42103024842) 24 (divdesmit četri) mēneši
Ziņojums
 
2018. gads
25.10.2018. “Medicīnas ierīču kalibrēšana, verificēšana, funkcionālās un drošības pārbaudes”, identifikācijas Nr. PS 2018/03 10 800.00 EUR SIA ‘’A.Medical’’ (40103599415); SIA ‘’Digiteks’’ (40003521136); Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā (40103938382) 24 (divdesmit četri) mēneši
Ziņojums Līgums_1 Līgums_2 Līgums_3
 
08.10.2018. “Medicīnas ierīču kalibrēšana, verificēšana, funkcionālās un drošības pārbaudes”, identifikācijas Nr. PS 2018/02 8942.98 EUR SIA ‘’Scanmed’’ (40003665589); SIA ‘’B.Braun Medical’’ (40003277955); SIA ‘’INLAB’’ (40103522689) 24 (divdesmit četri) mēneši
Ziņojums Līgums_1 Līgums_2 Līgums_3
 
05.06.2018. Medikamentu piegāde 2018./2018.gadā, ID Nr.PS 2018/01 59878.76 SIA ‘’BRIZ’’ (50003027371), SIA ‘’MEDELENS +’’ (40103858299), SIA ražošanas komercfirma ’’ARGOS’’ (40103049068), SIA ‘’UNIFARMA’’ (40003472521), A/S ‘’ OLAINFARM’’ (40003007246), SIA ‘’ELPIS’’ (40103114438), SIA ‘’ORIBALT RĪGA’’ (50003199991), SIA ‘’MAGNUM MEDICAL’’ (40003060393), SIA ‘’TAMRO’’ (40003133428), ‘’B.BRAUN MEDICAL’’, SIA (40003277955), A/S ‘’RECIPE PLUS’’ (40003234547), A/S ‘’GRINDEKS’’ (40003034935) 12 (divpadsmit) mēneši
Ziņojums Pielikums Nr.1 Ziņojuma grozījumi Pielikums Nr.2
 
31.01.2018. ‘‘‘Piecu megapikseļu mamogrāfijas diagnostikas monitoru piegāde un uzstādīšana’’, identifikācijas Nr. PS 2017/06 EUR 11 600.00 SIA ‘’Arbor Medical Korporācija’’, reģ.Nr. 40003547099 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas
Ziņojums Līgums
 
30.01.2018. ‘‘Reaģentu un palīgpiederumu iegāde’’, identifikācijas Nr. PS 2017/05 EUR 3446.00 SIA ‘’DIAMEDICA’’, reģ.Nr. 40003469042 12 (divpadsmit) mēneši
Ziņojums Līgums
 
2017. gads
23.10.2017. ‘‘Par elektroenerģijas piegādi VSIA “Piejūras slimnīca”’’, identifikācijas Nr. PS 2017/04 EUR 0.03974 (bez PVN) par kWh SIA ‘’INTER RAO Latvia’’ (40103268639) 24 (divdesmit) mēneši
Ziņojums Līgums
 
25.07.2017. Anestēzijas iekārtas piegāde un uzstādīšana, ID PS 2017/03 19 800.00 SIA ‘’TRADINTEK’’, reģ. Nr. 40003308634 ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā
Ziņojums Līgums
 
07.04.2017. Medikamentu piegāde 2017./2018.gadā , ID Nr.PS 2017/02 EUR 53 551.93 SIA B.BRAUN MEDICAL (40003277955), A/S OLAINFARM (40003007246), SIA TAMRO (40003133428), SIA MAGNUM MEDICAL (40003060393), AS GRINDEKS (40003034935), SIA JELGAVFARM (41703004826), SIA ELVIM (40103040641), ELPIS (40103114438), AS RECIPE PLUS (40003234547), SIA MEDELENS + (40103858299),SIA UNIFARMA (40003472521), SIA ORIOLA RĪGA (50003199991), SIA ražošanas komercfirma ARGOS (40103049068 12 (divpadsmit) mēneši
Ziņojums Pielikums Ziņojums
 
17.02.2017. „Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumu sniegšana”, identifikācijas Nr. PS 2017/01 90 844.85 SIA ‘’PARELLA’’ (reģ.Nr. 42103024842) 24 (divdesmit četri) mēneši
Ziņojums
 
2016. gads
27.12.2016. ‘’Juridiskie pakalpojumi VSIA “Piejūras slimnīca’’’’, identifikācijas Nr. PS 2016/12 21 600.00 Zvērināta advokāte Gunta Gulbe (reģ.Nr. LV18016711567) 24 (divdesmit četri) mēneši
Ziņojums Līgums
 
09.11.2016. ‘’Reaģentu un palīgpiederumu iegāde’’, identifikācijas Nr. PS 2016/11 6466.00 EUR Siemens Healthcare OY Latvijas filiāle (reģ.Nr. 40103906527) 12 (divpadsmit) mēneši
Ziņojums Līgums
 
25.10.2016. ‘’Reaģentu un palīgpiederumu iegāde’’, identifikācijas Nr. PS 2016/10 18 424.26 EUR SIA ‘’SARSTEDT’’ (reģ. Nr. 40003307111), SIA ‘’DIAMEDICA’’ (reģ.Nr. 40003469042), SIA ‘’Labochema Latvija’’ (reģ.Nr. 40003925979), SIA ‘’MEDILINK’’ (reģ.Nr. 40003996045) 12 (divpadsmit) mēneši
Ziņojums Līgums Līgums Līgums Līgums
 
12.10.2016. ‘‘Par elektroenerģijas piegādi VSIA “Piejūras slimnīca”’’, identifikācijas Nr. PS 2016/09 0.03885 EUR (bez PVN) par kWh SIA ‘’INTER RAO Latvia’’ (40103268639) 12(divpadsmit) mēneši
Ziņojums Līgums
 
12.09.2016. ‘’Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Teritorijas labiekārtojums Jūrmalas ielā 2, Liepājā’’’’, identifikācijas Nr. PS 2016/08 9998.00 SIA ‘’V projekts’’ (42102010421) 120 (viens simts divdesmit) dienas
Līgums Ziņojums
 
19.08.2016. Teritorijas žoga būvniecība Jūrmalas ielā 2, Liepājā, identifikācijas Nr.PS 2016/06 18 117.72 EURO SIA ‘’MT Sēta’’ 70 (septiņdesmit) dienas
Ziņojums Līgums
 
18.07.2016. Radiologa diagnosta pakalpojumi mamogrāfijas izmeklējumu analīzei un aprakstu sagatavošanai, identifikācijas Nr. PS 2016/05 EUR 500.00 (pieci simti euro 00 centi) mēnesī (bez PVN); kopējā summa visā līguma darbības laikā (18 mēnešos) - ne vairāk kā EUR 9 000 (deviņi tūkstoši euro un 00 centi) (bez PVN). SIA ‘’M&R Group’’ 18 mēneši
Ziņojums Līgums
 
12.07.2016. ’’Medicīnas ierīču kalibrēšana, verificēšana, funkcionālās un drošības pārbaudes,” identifikācijas Nr. PS 2016/03 EUR 15 782.09 SIA ‘’A Medical’’ (Nr.40103599415); SIA ‘’Scanmed’’ (40003665589); SIA ‘’Inlab’’ (40103522689); SIA ‘’Digiteks’’ (40003521136); SIA ‘’B.Braun Medical’’ (40003277955); Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā (40103938382); SIA ‘’Latvijas Rūpnieku un tehniskās drošības ekspertu apvienība’’ TUV Rheinland grupa (40003221612) 24 (divdesmit četri mēneši)
Ziņojums Līgumi
 
04.07.2016. ‘’Fasādes un cokolstāva vienkāršotā renovācija ēkai, kadastra Nr. 17000400213014”, identifikācijas Nr. PS 2016/02 32893.18 SIA ‘’Dzintars AB’’, reģ.Ņr. 42103038221 60 (sešdesmit) kalendārās dienas
Ziņojums Līgums
 
04.07.2016. Radiologa diagnosta pakalpojumu nodrošināšana datortomogrāfijas izmeklējumu analīzei un aprakstu sagatavošanai, identifikācijas Nr. PS 2016/04 EUR 700.00 (septiņi simti euro 00 centi) mēnesī (bez PVN); kopējā summa visā līguma darbības laikā (18 mēnešos) - ne vairāk kā EUR 12 600 (divpadsmit tūkstoši seši simti euro un 00 centi) (bez PVN). Radioloģe diagnoste Inguna AMBULTE 18 mēneši
Ziņojums Līgums
 
28.06.2016. ‘’Par transporta līdzekļu piegādi VSIA “Piejūras slimnīca” vajadzībām”, identifikācijas Nr. PS 2016/01 1.daļa 18000,00 SIA ‘’Daugavas Biznesa Centrs’’, reģ. Nr. 50003339941 Ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā
Ziņojums
 
28.06.2016. ‘’Par transporta līdzekļu piegādi VSIA “Piejūras slimnīca” vajadzībām”, identifikācijas Nr. PS 2016/01 2.daļa 16480,00 SIA ‘’Skandi Motors filiāle ‘’Liepāja’’ , reģ. Nr. 40003532750 Ne vēlāk kā 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā
Ziņojums
 
2015. gads
16.11.2015. Medikamentu piegāde 2015./2016.gadā , ID Nr.PS 2015/05 EUR 63350,08 A/S OLAINFARM (40003007246), AS RECIPE PLUS (40003234547), SIA MAGNUM MEDICAL (40003060393),SIA UNIFARMA (40003472521), SIA ELPIS (40103114438), SIA TAMRO (40003133428),SIA B.BRAUN MEDICAL (40003277955)