Vecākas aptaujas

Izraksts no VSIA "Piejūras slimnīca" Valdes sēdes protokola Nr.3 2017.gada 9. marts, Liepāja