Vecākas aptaujas

APSTIPRINĀTS

2019.gada 18.janvāra valdes sēdē,

protokola Nr. 1.

 

Datu apstrādes privātuma politika

 

1. Pārzinis un kontaktinformācija

 

2. Vispārīgie noteikumi

 

3. Personas datu iegūšana un apstrāde

 

4. Datu aizsardzības principi

 

5. Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

 

6. Personas datu kategorijas, kas tiek apstrādātas

  1. Vārds, Uzvārds;
  2. Personas kods;
  3. Kontaktinformācija;
  4. Adrese;
  5. Veselības informācija;
  6. Cita informācija, kas tiek iegūta sniedzot veselības aprūpes pakalpojumus;

7. Personas datu glabāšana

 

8. Datu subjekta tiesības

 

9. Saziņa ar Pārzini