Vecākas aptaujas

Projekts paplašinās pakalpojumu klāstu

07.02.2019

Vakar VSIA „Piejūras slimnīca” valdes priekšsēdētājs Aigars Puks Palangā parakstīja sadarbības līgumu par projekta Nr. LLI-336 "Veiksmīga psiholoģiskā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no garīgās un uzvedības traucējumiem "(SUPER) realizāciju, kurā piedalās četras institūcijas: Palangas veselības aprūpes centrs, Lietuvas Jūras Muzejs , Latvijas Sociālās labklājības centrs "Kurzeme" un "Piejūras slimnīca".

 

Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot psihosociālo un sensoro rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību un efektivitāti Lietuvas un Latvijas pierobežā, abās valstīs  izstrādājot jaunu un novatorisku sensorās integrācijas rehabilitācijas metodiku. Projektā iesaistītās institūcijās izveidos sensorās integrācijas telpas, kā arī  nodrošinās labas prakses izplatīšanu un apmaiņu. Projekta īstenošanas laiks ir divi gadi.

Projekta vadošā partnera Palanga Veselības aprūpes centra direktore Jūratė Mikutienė uzskata, ka "cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem ir ārkārtīgi svarīgi paplašināt pakalpojumu klāstu, piedāvājot nemedicīniskas, bet zinātniski pamatotas palīdzības metodes."

Aigars Puks uzsvēra, ka šodienas tendences psihiatriskajā aprūpē paralēli medicīniskajai rehabilitācijai aizvien vairāk pieprasa arī psihosociālo un atbalstošo rehabilitāciju:

 

“Mums ir jānodrošina dažādu speciālistu sadarbība, viegla piekļuve viņiem, kā arī jaunu metožu izstrāde, kas būs vislielākais ieguvums personāla tālākai izglītībai. Mūsu mērķis ir palielināt ambulatoro aprūpi, īpašu uzmanību pievēršot bērniem. Esam priecīgi, ka projekta ietvaros varēsim iekārtot divas sensorās istabas un aprīkotu pastaigas laukumu mūsu slimnīcas pacientiem.”

 

Kopējais projekta budžets 651176,45 EUR, no tā VSIA „Piejūras slimnīca” budžets 217914,15 EUR

 

  

 

 

atpakaļ