Vecākas aptaujas

 VSIA "Piejūras slimnīca”

no 2021.gada  6.janvāra  līdz 2021 gada 20.janvārim

pārtraukusi   pacientu stacionēšanu.