Vecākas aptaujas

Slimības lapas drīzumā vairs nebūs papīra formātā

25.06.2014

Turpmāk darba devējam un pašnodarbinātajam darbnespējas jeb slimības lapā nebūs jāapstiprina darbinieka neierašanās darbā par to laiku, kad viņam ir izsniegta slimības lapa. 
Tādējādi būs vienkāršāks slimības un maternitātes pabalsta pieprasīšanas process un mazināsies administratīvais slogs slimības un maternitātes pabalsta pieprasītājiem, informē Labklājības ministrijas (LM) Komunikācijas nodaļas vadītāja Marika Kupče.

 

Iesniegumā pabalsta pieprasīšanai cilvēkam būs jāapliecina, ka viņš darba nespējas periodā nav strādājis, bet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) rīcībā ir informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksu periodiem. Tā dod iespēju pārbaudīt, vai darbnespējas lapa nav izsniegta par periodu, kad cilvēks faktiski ir strādājis.

 

Iepriekšminēto paredz valdībā otrdien, 17. jūnijā, apstiprinātie grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” un grozījumi likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”. Tie vēl jāpieņem Saeimā.

 

Kā skaidro M. Kupče, šādas izmaiņas nepieciešamas, jo Nacionālais veselības dienests (NVD) pašlaik strādā pie vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas (e-veselības projekts) īstenošanas. Līdz ar tās ieviešanu ārsti pārtrauks izsniegt darbnespējas lapas papīra formātā. Dati par pacienta darbnespēju tiks ievadīti informācijas sistēmā, kur tie tiks nodoti tālāk izmantošanai dažādiem saņēmējiem, t.sk. VSAA, kas nodrošina slimības un maternitātes pabalsta piešķiršanu. Līdz ar to slimības un maternitātes pabalsta pieprasīšanai būs nepieciešams tikai pabalsta pieprasītāja iesniegums, ko varēs iesniegt VSAA arī elektroniski.

 

Darba devēja apstiprinājums par darba ņēmēja neierašanos darbā vai pašnodarbinātā apstiprinājums par nespēju strādāt darba nespējas periodā nebūs nepieciešams darbnespējas lapām, kuras izsniegs, sākot ar 2015. gada 1. jūliju, t.i., kad darba devēji informāciju par darbiniekiem noteikto pārejošo darbnespēju varēs saņemt Valsts ieņēmuma dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (VID EDS).

 

Likumprojektā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” vēl paredzēts, ka apgādnieka zaudējumu apmērs katram mirušā apgādnieka bērnam nedrīkstēs būt mazāks par 65% (līdzšinējo 50% vietā) no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta. Tas ļaus nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret cilvēkiem, kuri zaudējuši apgādnieku (neatkarīgi no apgādnieka nāves cēloņa).

 

Vienlaikus no minētā likumprojekta paredzēts izslēgt sākotnēji paredzēto, bet līdz šim neieviesto diferencēto sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām. LM uzsver, ka plānots saglabāt vienoto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi.

 

Uzziņa


* Pēc VSAA datiem, 2013. gadā slimības pabalstu vispārējā gadījumā saņēmuši 123 825 cilvēki, slimības pabalstu (cēlonis – nelaimes gadījums darbā vai arodslimība) saņēmuši 2832 cilvēki, maternitātes pabalstu – 16 459 personas.

 

Anda Hailova, la.lv

Foto: LETA

atpakaļ