Vecākas aptaujas

Pasākumi VSIA “Piejūras slimnīca” sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī

19.03.2020

Pamatojoties  uz   Ministru kabineta 2020.gada  12.marta   rīkojuma  Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas  izsludināšanu” un to grozījumiem, lai  mazinātu  VSIA  “Piejūras  slimnīca”  personāla, pacientu, klientu un apmeklētāju apdraudējumu un  nodrošinātu  Slimnīcas  darbības   nepārtrauktību saistībā  ar COVID – 19 vīrusa izplatību,  noteikti virkne pasākumu:

 

1. No 2020. gada  16. marta  uz nenoteiktu laiku ieviesti   epidemioloģiskās drošības un citi pasākumi, kas saistīti ar COVID - 19 vīrusa izplatības epidemioloģiskās drošības pasākumiem, nosakot ierobežojumus darbiniekiem,  studentiem - praktikantiem, apmeklētājiem, kas saistīti ar pārvietošanos, atrašanos slimnīcas telpās.

 

2. No 2020. gada  16. marta  uz nenoteiktu laiku :

2.1. PĀRTRAUKTAS  studentiem  prakses, izņemot tiem studējošiem, kuri strādā Slimnīcā un vienlaicīgi studē;

 2.2.Atceltas plānveida ambulatorās konsultācijas (akūtu psihisku traucējumu gadījumā pacientiem griezties Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā ;

2.3. Sniegs tikai NEATLIEKAMO PSIHIATRISKO PALĪDZĪBU  Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta atvestajiem pacientiem;

2.4. Nodrošinās ambulatoro psihiatrisko palīdzību pacientiem attālināti, izrakstot e – receptes uzturošās terapijas nodrošināšanai.

 

3. No 2020.gada  16. marta uz nenoteiktu laiku noteikti ierobežojumi :

3.1. aizliegti Slimnīcas apmeklējumi trešajām personām, izņemot Slimnīcas pamatfunkciju  nodrošināšanai:

3.2. atļauts komersanta pārstāvjiem piegādāt preces un sniegt pakalpojumus  tikai  pamatfunkciju  nodrošināšanai;

3.3. pirms  Slimnīcas  apmeklējuma visām trešajām personām, t. sk., juridisko personu pārstāvjiem jāiesniedz rakstisku apliecinājumu, ka  tās nav apmeklējušas COVID – 19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijušas kontaktā  ar Covid – 19 saslimušajiem vai kontaktpersonām.

 

 4. Medicīnisko dokumentu, izziņu pieprasīšanu nodrošina attālināti, vienojoties  par               saņemšanas  kārtību  telefoniski 63425311 vai elektroniski: slimnica@lps.gov.lv.

 

atpakaļ