Vecākas aptaujas

Lai atgūtu līdzsvaru, izzini savu personību

02.03.2020

Lai pasargātu sevi no citu ļaunuma, atbrīvotos no nomākta garastāvokļa un atgūtu dvēseles līdzsvaru, izzini savas personības izcelsmi.

Pēdējais karš starp cilvēkiem būs karš par patiesību. Šī kara darbība būs ikvienā cilvēkā. Tas būs karš ar personīgo tumsonību, agresiju, aizkaitinātību. Un tikai ikviena cilvēka pārveidošanās pašā saknē var kļūt par sākumu visu cilvēku mierīgai dzīvei. (N.K.Rērihs)

Kad saņemat dāvanā kastīti ar skaisti pārsietu lenti, visbiežāk pat nenojaušat, kas ir kastītē. Jūs cerat kastītē ieraudzīt kaut ko jauku. Līdzīgi ir ar cilvēkiem: kad sastopat cilvēkus, ar dažiem no viņiem pat strādājat vienā kolektīvā, vai vēl sarežģītāk – dzīvojat vienā ģimenē –, neapjaušat, kas ir ieslēpts ķermeniskajā būtībā. Gadās dažādi. Diezgan bieži būtnes ir ar lejupejošo evolūcijas un apziņas vektoru, un jūs naivi domājat, ka agresīvam cilvēkam ir sirdsapziņa, kauna un goda jūtas, vai cerat, ka tās tomēr kādreiz parādīsies.

Cilvēka fiziskais ķermenis ir uzbūvēts pēc savādiem principiem. Tas sastāv no daudzlīmeņu enerģētiskām struktūrām: fiziskais ķermenis un smalkie ķermeņi, kuri savā starpā atšķiras ar smalko enerģiju blīvumu. Tomēr tas nav galvenais. Būtiskākais ir tas, ka ķermenī var atrasties dažādas esības formas, līdzīgi kā dāvanu kastītē var būt ļoti atšķirīgas lietas. 

Ir pierasts bez dziļākas analīzes domāt, ka tas ir cilvēks, un viss. Taču "cilvēks" ir "kastītes" nosaukums, bet tie, kas iemiesojas šajā ķermeniskajā veidolā jeb "kastītē", ir ar ļoti krasi atšķirīgu izcelsmi, formu  un apziņas līmeni. Ar enerģētiskās mīmikrijas palīdzību dažādās būtības, kuras pēc izskata jeb formas dažkārt ir ļoti atbaidošas, izskatās tieši tāpat kā visi cilvēki. 

Uz planētas Zeme "kastītē cilvēks" no agresīvajām civilizācijām vairākumā ir nomaskējušies zvīņainie reptiloīdi, spārnotās čūskas jeb nagi, dažādu rasu pelēkie, daļa no drakoniem un visu viņu hibrīdi. Mazāk sastaptie ir replikatori, no pekles dzemdinātie: tumsas intelekts, tumsas kalpotāji un citi monstri, kuri iefiltrējušies no tumsas pasaulēm fiziskajā matērijā. Šīm cilvēku ķermeņos maskētajām būtnēm nav sirdsapziņas, kauna, tikuma, dvēseles, nav savienojuma ar Radītāju ar sudraba pavedienu un citu īpašību, kuras raksturo Gaismu nesošās civilizācijas. Toties šajos monstros ir bezrobežu alkatība, cietsirdība, ļaundarība, izcila prasme melot un intrigot, glaimot un izlikties, uzpirkt un šantažēt, pazemot un likt justies vainīgam un pat grēcīgam. Šo uzskaitījumu var turpināt bezgalīgi, jo viņu izpriecas ir bagātībā, fiziskā un morālā slepkavošanā, savtīgā egoismā un bezierunu paverdzināšanā. Pēc iznīcinātā Zelta laikmeta globālajā pārvaldībā viņi bija radījuši un intensīvi izmantoja agresīvo un pilnīgā ļaunuma piramidālo pārvaldes struktūru ar atbilstošu, tikai savu interešu aizsardzības tiesisko sistēmu. Visu šo laiku ir pastāvējusi ilūzija, ka viņi, atrodoties dažāda līmeņa pārvaldes struktūrās, rūpējas vai cenšas rūpēties par tautu. Viņiem nekad nav bijis mērķa rūpēties par citiem "kastītē cilvēks" iemiesotajiem! Pie tam rūpes par citiem ir pretrunā ar viņu filozofijas principiem.

Otra grupa – mazāka un uz pozitīvo evolūciju vērsta – ir humanoīdu forma jeb Gaismas pasauļu Debesu dzimtas Lielās Rases pēcteči. Šīs būtības cilvēku ķermeņos ir apveltītas ar sirdsapziņu, tikumību, kaunu, beznosacījuma mīlestību, spēju ziedoties sabiedrības interesēs. Viņos ir harmonija, gara brīvība, ticība, uzticība evolūcijas Gaismas ideāliem un tieksme uz Kosmisko zināšanu apgūšanu tautas un visas planētas kopējiem Gaismas mērķiem. Ja planētu globāli pārvaldītu šī grupa, pasaules tautas dzīvotu harmonijā, saticībā un lietotu dabas resursus: enerģijai – ēteru, vēju, ūdeni, sauli – un pārtikā lietotu tikai satvisku ēdienu, paaudžu paaudzēs tiktu nodots tikums un Dievišķās ētikas principu ievērošana. Šīs grupas cilvēkiem ir skaidrs saprāts, zinātkārs prāts, mīloša un drosmīga sirds, tīra sirdsapziņa, darbīgas rokas un stipra griba. Viņi ar labestību un mīlestību attiecas pret visu dzīvo, un viņi nemāk sevi pasargāt no agresīvās grupas ļaunuma. 

Uz Zemes notiek nikna cīņa starp abām grupām. Pēc 2012. gadā iedarbinātā "pasaules gala" ļaunumam un posta nesējiem cilvēku ķermeņos māte Zeme ir uzsākusi  ieviest "kārtību savās mājās". Cilvēki, līdzīgi kā daudzbērnu ģimenē, ir Zemes bērni, kas izpaužas tikumos un netikumos. Arī kosmiskās telpas enerģijas jeb Radītājs kā lielās ģimenes tēvs, ar spēku ir piebiedrojies mātei Zemei, lai palīdzētu apturēt agresīvos bērnus un aizsargāt labestīgos.

Šī cīņa ir izgājusi finiša taisnē, jo arī planēta ņem tajā dalību. Tā saucamā globālā sasilšana ar visām laika apstākļu kataklizmām, jāsaprot citādāk – planēta ceļ savas vibrācijas un temperatūru, līdzīgi kā ar gripu slimajā ķermenī ceļas temperatūra, lai atbrīvotos no patogēnajiem parazītiem. Zeme dara tāpat – atbrīvojas no parazītiskajiem patērētājiem.

Visam ir sākums un beigas. 

Novēlu jums apzināties un realizēt savas Dvēseles iemiesojuma dievišķo Gaismas mērķi, izprast šobrīd notiekošo un iemācīties pašsaglabāties. DVS Urantijas draudzīgais kolektīvs cilvēkiem palīdz apgūt Absolūtās realitātes zināšanas dažādās nodarbībās: lekcijās, meditācijās, konsultācijās un profesionālos dziedināšanas seansos. Iespēju robežās prognozējam nākotnes notikumus un laikus tiem gatavojamies. Jūs varat ienākt un iekļauties mūsu kolektīvā, ja vēlaties izpausties ar Gaismu un Mīlestību! Ja vēlaties profesionālu dziedināšanu vai izpratni par problēmu cēloni – varam jums palīdzēt!

Ar mīlestību 
Skaidrīte Aleksejeva, SIA "DVS URANTIJA" vadītāja, MBA maģistre 

atpakaļ