Vecākas aptaujas

Invaliditātes termiņu pagarina līdz sešiem mēnešiem

24.03.2020
2020.gada 20.martā Saeima pieņēmusi grozījumus Invaliditātes likumā, kas paredz pagarināt piešķirtās invaliditātes termiņu uz laiku līdz sešiem mēnešiem:
 
"Ja personai laikposmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, vai triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas vai noteiktā termiņa beigām beidzas Valsts komisijas iepriekš izdotā administratīvā akta darbības termiņš un nav iesniegti nepieciešamie dokumenti invaliditātes ekspertīzes veikšanai, minētā administratīvā akta darbības termiņš tiek pagarināts uz laiku līdz sešiem mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz jauna administratīvā akta izdošanai konkrētās personas lietā."
 
Likums stājas spēkā no 22.marta.
 
 
 
atpakaļ