Vecākas aptaujas

Informācija onkoloģiskiem pacientiem par medicīniskās dokumentācijas kopiju izsniegšanu no VSIA “Piejūras slimnīca” arhīva

11.03.2020

Pēc pierakstīšanās Liepājas reģionālajā slimnīcā vai kādā citā ārstniecības iestādē pie onkologa vai ārstējošā ārsta, Jums ir tiesības vērsties  Piejūras slimnīcā pieprasīt  un saņemt  no arhīva pēdējo izmeklējumu/izrakstu kopijas no Onkoloģiskās klīnikas pacienta medicīniskās dokumentācijas pēc personas vai  pilnvarotās personas  iesnieguma, kuru var  uzrakstīt  uz vietas Piejūras slimnīcas Diagnostiskās radioloģijas nodaļā (rentgena  telpās) Jūrmalas ielā 2, Liepājā  darbdienās šādos laikos:

Pirmdienās no    14.00  -  19.00;

Otrdienās no       14.00  -  18.00;

Trešdienās no     14.00  -  18.00;

Ceturtdienās no  14.00  -  18.00;

Piektdienās  no   14.00  -  18.00.

 

Zvanot  uz mobilo tālruni  26491567  otrdienās un ceturtdienās no plkst.  14.00 līdz 18.00, persona var pieteikt medicīnisko dokumentu kopiju sagatavošanu arī  telefoniski.

Saskaņā ar Pacientu tiesību likuma 10.panta  piektās daļas pirmo  punktu, ārstniecības iestāde ārstniecības  mērķu sasniegšanai var rakstiski pieprasīt informāciju, neiesaistot  pacientus.

 

 

atpakaļ