Vecākas aptaujas

  

LR Veselības ministrija
http://www.vm.gov.lv/

Veselības inspekcija
http://www.vi.gov.lv/

Nacionālās veselības dienests

http://www.vmnvd.gov.lv/
 

Informatīvie materiāli, kas saistīti ar cilvēktiesībām un to ievērošanu:

 

Buklets: Ievietošana psihiatriskajā slimnīcā pret personas gribu

 

Buklets: Ievietošana psihiatriskajā slimnīcā, ja piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis