Vecākas aptaujas

Valdes priekšsēdētājs
Aigars Puks, tālrunis 63425311

 

Valdes locekle, Psihiatriskās klīnikas vadītāja
Evija Siliņa, tālrunis 63425311