Vecākas aptaujas

Valdes priekšsēdētājs
Aigars Puks, tālrunis 63425311

Informācija par darba pieredzi un izglītību

 

Valdes locekle, Psihiatriskās klīnikas vadītāja
Evija Siliņa, tālrunis 63425311

Informācija par darba pieredzi un izglītību

 

Valdes reglaments