Vecākas aptaujas

VSIA ‘’PIEJŪRAS SLIMNĪCA’’ AICINA PASTĀVĪGĀ DARBĀ:

PSIHIATRU

 

Prasības pretendentam:

 

- augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds);

- sertifikāts psihiatra specialitātē;

- reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;

- valsts valodas zināšanu atbilstība Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

- augsta stresa noturība, spēja risināt konflikta situācijas;

- spēja analītiski domāt un pieņemt lēmumus;

- teicamas empātijas spējas un tolerance;

- augsta atbildības sajūta un labas komunikācijas prasmes;

- spēja strādāt patstāvīgi un komandā;

- prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī.       

 Piedāvājam:

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;

- atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu;

- profesionālās izaugsmes iespējas;

- iespēju strādāt nepilnu darba laiku.

 

Darba veids: darba līgums uz nenoteiktu laiku;

Mēnešalga (bruto) par pilnu darba slodzi  - EUR 1100.00 (piemaksas tiek noteiktas atbilstoši darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu un VSIA ’’Piejūras slimnīca’’ darba koplīguma normām).

Darba laiks: normālais darba laiks.

 

Pieteikuma vēstuli un Curriculum Vitae (CV) sūtīt elektroniski uz e-pastu:

 slimnica@lps.gov.lv,  vai pa pastu, adresējot: VSIA ’’Piejūras slimnīca’’, Jūrmalas iela 2, Liepāja, LV-3401, ar norādi ‘’Pieteikums psihiatra vakancei’’.

Tālrunis informācijai  63425311 vai 63407411;  mājas lapa: http://piejurasslimnica.lv

 

Piesakoties uz vakanci, pretendents apstiprina, ka piekrīt savu personas datu apstrādāšanai un uzglabāšanai VSIA ‘’Piejūras slimnīca’’ (reģ.Nr.40003343729) Personāldaļā ar mērķi, lai personas dati tiktu apstrādāti personāla atlases procesu un aktivitāšu ietvaros. Bez pretendenta piekrišanas personas dati netiks izplatīti trešajām personām.

 

VSIA ‘’PIEJŪRAS SLIMNĪCA’’ AICINA PASTĀVĪGĀ DARBĀ

KVALITĀTES VADĪTĀJU

Prasības pretendentam:

- augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds);

- reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;

- pieredze kvalitātes vadībā ārstniecības iestādē;

- valsts valodas zināšanu atbilstība Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

- spēja analītiski domāt un pieņemt lēmumus;

- prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī.

 

              Galvenie pienākumi:

- nodrošināt ārstniecības iestādes pacientu drošības un veselības aprūpes kvalitātes vadības sistēmas izstrādi, ieviešanu, uzturēšanu un pilnveidošanu;

- pamatojoties uz risku analīzi, nodrošināt ārstniecības iestādes kvalitātes politikas un mērķu izstrādi, uzraudzīt to īstenošanu, kā arī identificēt prioritārās pilnveidojamās jomas;

- sagatavot nepieciešamo kvalitātes vadības sistēmas  dokumentāciju, tai skaitā vadības sistēmu audita dokumentus vai pašvērtējuma programmas;

- plānot, organizēt un veikt darbinieku informēšanu un apmācību par kvalitātes vadības un pacientu drošības jautājumiem;

- nodrošināt iekšējo kvalitātes un pacientu drošības auditu programmas izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu.


Piedāvājam:

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;

- atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu;

- profesionālās izaugsmes iespējas;

- iespēju strādāt nepilnu darba laiku.

 

Darba veids: darba līgums uz nenoteiktu laiku;

Mēnešalga (bruto) par pilnu darba slodzi  - EUR 1000.00 (piemaksas tiek noteiktas atbilstoši darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu un VSIA ’’Piejūras slimnīca’’ darba koplīguma normām).

Darba laiks: normālais darba laiks.

 

Pieteikuma vēstuli un Curriculum Vitae (CV) sūtīt elektroniski uz e-pastu:

 slimnica@lps.gov.lv,  vai pa pastu, adresējot: VSIA ’’Piejūras slimnīca’’, Jūrmalas iela 2, Liepāja,

LV-3401, ar norādi ‘’Pieteikums kvalitātes vadītāja vakancei’’.

Tālrunis informācijai  63425311 vai 63407411;  mājas lapa: http://piejurasslimnica.lv

 

Piesakoties uz vakanci, pretendents apstiprina, ka piekrīt savu personas datu apstrādāšanai un uzglabāšanai VSIA ‘’Piejūras slimnīca’’ (reģ.Nr.40003343729) Personāldaļā ar mērķi, lai personas dati tiktu apstrādāti personāla atlases procesu un aktivitāšu ietvaros. Bez pretendenta piekrišanas personas dati netiks izplatīti trešajām personām.

 

VSIA ‘’PIEJŪRAS SLIMNĪCA’’ AICINA PASTĀVĪGĀ DARBĀ

 

Ārstu, rezidentu psihiatrijā

 

Prasības pretendentam:

 

- 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība;

- reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;

- valsts valodas zināšanu atbilstība Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

- augsta stresa noturība, spēja risināt konflikta situācijas;

- spēja analītiski domāt un pieņemt lēmumus;

- teicamas empātijas spējas un tolerance;

- augsta atbildības sajūta un labas komunikācijas prasmes;

- spēja strādāt patstāvīgi un komandā;

- prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī.       

 Piedāvājam:

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;

- atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu;

- profesionālās izaugsmes iespējas;

- iespēju strādāt nepilnu darba laiku.

Darba veids: darba līgums uz nenoteiktu laiku;

Mēnešalga (bruto) par pilnu darba slodzi  - EUR 950.00 (piemaksas tiek noteiktas atbilstoši darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu un VSIA ’’Piejūras slimnīca’’ darba koplīguma normām).

Darba laiks: normālais darba laiks.

 

Pieteikuma vēstuli un Curriculum Vitae (CV) sūtīt elektroniski uz e-pastu:

 slimnica@lps.gov.lv,  vai pa pastu, adresējot: VSIA ’’Piejūras slimnīca’’, Jūrmalas iela 2, Liepāja, LV-3401, ar norādi ‘’Pieteikums rezidenta vakancei’’.

Tālrunis informācijai  63425311 vai 63407411;  mājas lapa: http://piejurasslimnica.lv

 

Piesakoties uz vakanci, pretendents apstiprina, ka piekrīt savu personas datu apstrādāšanai un uzglabāšanai VSIA ‘’Piejūras slimnīca’’ (reģ.Nr.40003343729) Personāldaļā ar mērķi, lai personas dati tiktu apstrādāti personāla atlases procesu un aktivitāšu ietvaros. Bez pretendenta piekrišanas personas dati netiks izplatīti trešajām personām.

 

 

VSIA ‘’PIEJŪRAS SLIMNĪCA’’ AICINA PASTĀVĪGĀ DARBĀ

 

Sertificētu ķirurgu darbam Onkoloģiskajā klīnikā

 

Prasības pretendentam:

 

- augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds);

- sertificēts ārsts ar specializāciju ķirurģijā;

- reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;

- valsts valodas zināšanu atbilstība Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

- spēja analītiski domāt un pieņemt lēmumus;

- augsta atbildības sajūta un labas komunikācijas prasmes;

- augsta stresa noturība, spēja risināt konflikta situācijas;

- teicamas empātijas spējas un tolerance;

- spēja strādāt patstāvīgi un komandā;

- prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī.           

 

Piedāvājam:

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;

- atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu;

- profesionālās izaugsmes iespējas;

- iespēju strādāt nepilnu darba laiku.

 

Darba veids: darba līgums uz nenoteiktu laiku;

Mēnešalga (bruto) par pilnu darba slodzi  - no EUR 1100.00 (piemaksas tiek noteiktas atbilstoši darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu un VSIA ’’Piejūras slimnīca’’ darba koplīguma normām).

Darba laiks: normālais darba laiks.

 

Pieteikuma vēstuli un Curriculum Vitae (CV) sūtīt elektroniski uz e-pastu:

 slimnica@lps.gov.lv,  vai pa pastu, adresējot: VSIA ’’Piejūras slimnīca’’, Jūrmalas iela 2, Liepāja, LV-3401, ar norādi ‘’Pieteikums rezidenta vakancei’’.

Tālrunis informācijai  63425311 vai 63407411;  mājas lapa: http://piejurasslimnica.lv

 

Piesakoties uz vakanci, pretendents apstiprina, ka piekrīt savu personas datu apstrādāšanai un uzglabāšanai VSIA ‘’Piejūras slimnīca’’ (reģ.Nr.40003343729) Personāldaļā ar mērķi, lai personas dati tiktu apstrādāti personāla atlases procesu un aktivitāšu ietvaros. Bez pretendenta piekrišanas personas dati netiks izplatīti trešajām personām.

 

VSIA ‘’PIEJŪRAS SLIMNĪCA’’ AICINA PASTĀVĪGĀ DARBĀ

Sertificētu onkologu ķīmijterapeitu 

 

Prasības pretendentam:

 

- augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds);

- sertificēts ārsts onkologs ķīmijterapeits;

- reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;

- valsts valodas zināšanu atbilstība Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

- spēja analītiski domāt un pieņemt lēmumus;

- augsta atbildības sajūta un labas komunikācijas prasmes;

- teicamas empātijas spējas un tolerance;

- spēja strādāt patstāvīgi un komandā;

- prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī.

 

Piedāvājam:

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;

- atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu;

- profesionālās izaugsmes iespējas;

- iespēju strādāt nepilnu darba laiku.

 

Darba veids: darba līgums uz nenoteiktu laiku;

Mēnešalga (bruto) par pilnu darba slodzi  - no EUR 1100.00 (piemaksas tiek noteiktas atbilstoši darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu un VSIA ’’Piejūras slimnīca’’ darba koplīguma normām).

Darba laiks: normālais darba laiks.

 

Pieteikuma vēstuli un Curriculum Vitae (CV) sūtīt elektroniski uz e-pastu:

 slimnica@lps.gov.lv,  vai pa pastu, adresējot: VSIA ’’Piejūras slimnīca’’, Jūrmalas iela 2, Liepāja, LV-3401, ar norādi ‘’Pieteikums rezidenta vakancei’’.

Tālrunis informācijai  63425311 vai 63407411;  mājas lapa: http://piejurasslimnica.lv

 

Piesakoties uz vakanci, pretendents apstiprina, ka piekrīt savu personas datu apstrādāšanai un uzglabāšanai VSIA ‘’Piejūras slimnīca’’ (reģ.Nr.40003343729) Personāldaļā ar mērķi, lai personas dati tiktu apstrādāti personāla atlases procesu un aktivitāšu ietvaros. Bez pretendenta piekrišanas personas dati netiks izplatīti trešajām personām.

 


 

VSIA ‘’PIEJŪRAS SLIMNĪCA’’ AICINA PASTĀVĪGĀ DARBĀ

 

Sertificētu radiologu diagnostu

 

Prasības pretendentam:

 

- augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds);

- sertificēts ārsts radiologs diagnosts;

- reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;

- valsts valodas zināšanu atbilstība Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

- spēja analītiski domāt un pieņemt lēmumus;

- augsta atbildības sajūta un labas komunikācijas prasmes;

- augsta stresa noturība, spēja risināt konflikta situācijas;

- spēja strādāt patstāvīgi un komandā;

- prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī.

          Piedāvājam:

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;

- atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu;

- profesionālās izaugsmes iespējas;

- iespēju strādāt nepilnu darba laiku.

 

Darba veids: darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Mēnešalga (bruto) par pilnu darba slodzi  - no EUR 1100.00 (piemaksas tiek noteiktas atbilstoši darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu un VSIA ’’Piejūras slimnīca’’ darba koplīguma normām).

Darba laiks: normālais darba laiks.

 

Pieteikuma vēstuli un Curriculum Vitae (CV) sūtīt elektroniski uz e-pastu:

 slimnica@lps.gov.lv,  vai pa pastu, adresējot: VSIA ’’Piejūras slimnīca’’, Jūrmalas iela 2, Liepāja, LV-3401, ar norādi ‘’Pieteikums rezidenta vakancei’’.

Tālrunis informācijai  63425311 vai 63407411;  mājas lapa: http://piejurasslimnica.lv

 

Piesakoties uz vakanci, pretendents apstiprina, ka piekrīt savu personas datu apstrādāšanai un uzglabāšanai VSIA ‘’Piejūras slimnīca’’ (reģ.Nr.40003343729) Personāldaļā ar mērķi, lai personas dati tiktu apstrādāti personāla atlases procesu un aktivitāšu ietvaros. Bez pretendenta piekrišanas personas dati netiks izplatīti trešajām personām.