Vecākas aptaujas

 2021. gada 3 mēnešu operatīvais pārskats

 2020. gada 12 mēnešu operatīvais pārskats

 2016. gada neauditēts pārskats

 2016.gada 9 mēnešu operatīvais pārskats

 2016.gada 6 mēnešu operatīvais pārskats

 2016. gada 3 mēnešu operatīvais pārskats

 2015. gada pārskats

 2015.gada 6 mēnešu operatīvais pārskats

 2015.gada 9 mēnešu operatīvais pārskats

  2014. gada pārskats

 Vadības ziņojums, finanšu pārskati un zvērināta revidenta ziņojums