Vecākas aptaujas

 

 

 

 

Liepājā, 2020.gada 8.jūlijā VSIA „ Piejūras slimnīca” valdes priekšsēdētājs Artūrs Bērziņš parakstīja sadarbības līgumu par projekta Nr. LLI-445 „Sensorie dārzi sociāli neaizsargāto grupu iekļaušanai sabiedrībā LAT – LIT teritorijā” realizāciju. Projekts tiek realizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.gadam ietvaros.

 

Projekta mērķis ir attīstīt inovatīvu sociālās iekļaušanas metodi, veicinot psihosociālo un sensoro integrācijas rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību un efektivitāti Latvijas un Lietuvas pierobežā. Projekts piedāvā jaunus risinājumus abām valstīm.

 

Sensorie jeb aktivitāšu maņu dārzi būs veltīti sociāli neaizsargāto grupu iekļaušanai sabiedrībā un garīgās un fiziskās veselības rehabilitācijas veicināšanai. Terapeitiskie pasākumi būs vērsti uz emocionālā stāvokļa uzlabošanu, stresa ietekmes mazināšanu, spēju būt “šeit un tagad” attīstību, uzmanības palielināšanu un depresijas izpausmju mazināšanu un sociāli aktīvo, kognitīvo funkciju atbalstīšanu. Zinātnieki atzīst daudzšķautņaino pozitīvo ietekmi uz cilvēku, kas atrodas šādā dārzā. Emocionālā, psiholoģiskā, fiziskā, intelektuālā un sociālā integrācija ir ievērojama. Rehabilitācija sensorajos dārzos palielina kopības izjūtu, veicina darbu grupās, komunikācijas un sadarbības prasmes, ceļ pašnovērtējumu un cieņu.

 

Visās partnerinstitūcijās ierīkos sensoros dārzus un projekta laikā tiks izveidota jauna un inovatīva metodika lietuviešu un latviešu valodās sociālās iekļaušanas un veselības atjaunošanas veicināšanai. Apgūstot metodiku, tiks organizēti teorētiski un praktiski apmācības kursi speciālistiem un citām iesaistītajām grupām (skolotājiem, ģimenes locekļiem, brīvprātīgajiem utt.) kompetenču un prasmju iegūšanai un uzlabošanai. Kopumā tiks apmācīti 254 dalībnieki, un projekta partneri dalīsies labās prakses piemēros.

 

Projekts tiek realizēts trīs partnerinstitūcijas -  Atpūtas un rehabilitācijas centrā „Pusynas” Palangā, Sv. Asīzes Franciska klosterī Klaipēdā un VSIA “Piejūras slimnīca” Liepājā.

 

Projekta aktivitāšu īstenošanas ilgums ir 2 gadi un projekta īstenošana tiks uzsākta  2020.gada 1.augustā. Projekta beigu termiņš -  2022.gada 31.jūlijs.

 

Kopējais projekta budžets ir 689 991.89 EUR

VSIA „Piejūras slimnīca”  kopējais budžets 230 000.00 EUR, no tā

ERAF – 195 500.00 EUR

VSIA „Piejūras slimnīca” un VARAM – 34 500.00 EUR

 

https://latlit.eu

https://ec.europa.eu/info/index_lv

 

 

10.07.2020  “Piejūras slimnīcā” turpina attīstīt inovatīvas metodes pacientu rehabilitācijā