Vecākas aptaujas

 

 

VSIA ‘’ Piejūras slimnīca’’ 2022.gada 15. jūnijā svinīgi atklāja būvprojekta “Teritorijas labiekārtošana un sensoro dārzu izveide Jūrmalas ielā 2, Liepājā” darbus. Projekta ietvaros tika labiekārtota teritorija, izveidota pastaigu taku, veica teritorijas žoga daļas nomaiņu, uzbūvēja sporta laukumus un divus sensoros dārzus, kuros ir izveidoti speciāli apstādījumi, lai stimulētu cilvēku maņas. Apstādījumos ir iekļauti gan dažādu sezonu ziedoši augi, kā piemēram krokusi, tulpes, rozes, peonijas, īrisi, spirejas, filadelfi, lavandas, mētras, gan arī  jāņogu, ērkšķogu augļu krūmi, kā arī paredzētas dekoratīvās ābeles un zemenes. 

"Projekta ietvaros izstrādāta metodika:
LV- "Sociāli mazaizsargātu personu grupu iekļaušanas sajūtu dārzā uzlabošanas metodika"
Par šī raksta saturu pilnībā atbild VSIA “Piejūras slimnīca” un tas nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tas atspoguļo Eiropas Savienības viedokli.

 

 

 

 


Liepājas pilsētas būvvalde 2022.gada janvārī ir pieņēmusi ekspluatācijā būvprojekta “Teritorijas labiekārtošana un sensoro dārzu izveide Jūrmalas ielā 2, Liepājā” darbus. Būvdarba līguma ietvaros tika labiekārtota teritorija izveidojot pastaigu taku, veica teritorijas žoga daļas nomaiņu, izveidoja sporta laukumu un divus sensoros dārzus, izņemot apstādījumus, tie tiks iestādīti šā gada pavasarī. Sensorie dārzi ir īpaša zonas teritorijā, kuros apstādījumi tiks veidoti, lai stimulētu cilvēku maņas. Apstādījumos tiks iekļauti gan dažādu sezonu ziedoši augi, kā piemēram krokusi, tulpes, rozes, peonijas, īrisi, spirejas, filadelfi, lavandas, mētras, gan arī jāņogu, ērkšķogu augļu krūmi, kā arī paredzētas dekoratīvās ābeles un zemenes.

Liepājā, 2020.gada 8.jūlijā VSIA „ Piejūras slimnīca” valdes priekšsēdētājs Artūrs Bērziņš parakstīja sadarbības līgumu par projekta Nr. LLI-445 „Sensorie dārzi sociāli neaizsargāto grupu iekļaušanai sabiedrībā LAT – LIT teritorijā” realizāciju. Projekts tiek realizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.gadam ietvaros.

 

Projekta mērķis ir attīstīt inovatīvu sociālās iekļaušanas metodi, veicinot psihosociālo un sensoro integrācijas rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību un efektivitāti Latvijas un Lietuvas pierobežā. Projekts piedāvā jaunus risinājumus abām valstīm.

 

Sensorie jeb aktivitāšu maņu dārzi būs veltīti sociāli neaizsargāto grupu iekļaušanai sabiedrībā un garīgās un fiziskās veselības rehabilitācijas veicināšanai. Terapeitiskie pasākumi būs vērsti uz emocionālā stāvokļa uzlabošanu, stresa ietekmes mazināšanu, spēju būt “šeit un tagad” attīstību, uzmanības palielināšanu un depresijas izpausmju mazināšanu un sociāli aktīvo, kognitīvo funkciju atbalstīšanu. Zinātnieki atzīst daudzšķautņaino pozitīvo ietekmi uz cilvēku, kas atrodas šādā dārzā. Emocionālā, psiholoģiskā, fiziskā, intelektuālā un sociālā integrācija ir ievērojama. Rehabilitācija sensorajos dārzos palielina kopības izjūtu, veicina darbu grupās, komunikācijas un sadarbības prasmes, ceļ pašnovērtējumu un cieņu.

 

Visās partnerinstitūcijās ierīkos sensoros dārzus un projekta laikā tiks izveidota jauna un inovatīva metodika lietuviešu un latviešu valodās sociālās iekļaušanas un veselības atjaunošanas veicināšanai. Apgūstot metodiku, tiks organizēti teorētiski un praktiski apmācības kursi speciālistiem un citām iesaistītajām grupām (skolotājiem, ģimenes locekļiem, brīvprātīgajiem utt.) kompetenču un prasmju iegūšanai un uzlabošanai. Kopumā tiks apmācīti 254 dalībnieki, un projekta partneri dalīsies labās prakses piemēros.

 

Projekts tiek realizēts trīs partnerinstitūcijas -  Atpūtas un rehabilitācijas centrā „Pusynas” Palangā, Sv. Asīzes Franciska klosterī Klaipēdā un VSIA “Piejūras slimnīca” Liepājā.

 

Projekta aktivitāšu īstenošanas ilgums ir 2 gadi un projekta īstenošana tiks uzsākta  2020.gada 1.augustā. Projekta beigu termiņš -  2022.gada 31.jūlijs.

 

Kopējais projekta budžets ir 689 991.89 EUR

VSIA „Piejūras slimnīca”  kopējais budžets 230 000.00 EUR, no tā

ERAF – 195 500.00 EUR

VSIA „Piejūras slimnīca” un VARAM – 34 500.00 EUR

 

https://latlit.eu

https://ec.europa.eu/info/index_lv

 

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.

Par šī raksta saturu pilnībā atbild VSIA “Piejūras slimnīca” un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.


Projektu vadītājs

Toms Cīrulis

 

     

   


23.11.2021. Turpinās projekta ‘’ Teritorijas labiekārtošana un sensoro dārzu izveide Jūrmalas ielā 2, Liepājā’’ īstenošana.

Uz doto brīdi ir pabeigta grants celiņu un jauna elektroinstalācijas ierīkošana, ir veikta koku stādīšana, tuvākā laikā tiks pabeigta basketbola un volejbola laukumu izveide. Ir uzstādīti jauni betona stabi žogam, kā arī pašlaik notiek būvniecības darbi sensoro dārzu laukumu izveidei.
 

18.10.2021. Aktīvi norisinās teritorijas labiekārtošanas darbi. Šā gada 14. jūlijā ir uzsācies projekts ‘’ Teritorijas labiekārtošana un sensoro dārzu izveide Jūrmalas ielā 2, Liepājā’’.Šobrīd notiek grants celiņu un jauna elektroinstalācijas ierīkošana, kā arī basketbola un volejbola laukumu izveide. Tuvākajā laikā uzsāksies jaunu žogu uzstādīšanas un labiekārtojuma elementu montāžas darbi. Projekts LLI-445 "Sensorie dārzi" tiek realizēts “Interreg V-A” Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ietvaros. Teritorijas labiekārtošana un sensoro dārzu izveide tiek veikta saskaņā ar SIA “V Projekts” izstrādātajiem būvprojektiem un ar sensoro dārzu skicēm. Būvniecības darbus veic SIA "A-Land".

14.07.2021. Tiek uzsākti būvniecības darbi teritorijas labiekārtošanai un sensoro dārzu izveidei

17.06.2021.  Parakstīts būvniecības līgums ar SIA" A-Land" par teritorijas labiekārtošanu un sensoro dārzu izveidi Jūrmalas ielā 2, Liepājā

14.05.2021. Piešķir līguma slēgšanas tiesības SIA “A-Land”.

10.03.2021. Izsludināts iepirkums “Teritorijas labiekārtošana un sensoro dārzu izveide Jūrmalas ielā 2, Liepājā”