Vecākas aptaujas

 

 

Piejūras slimnīca realizējusi pasākumus rehabilitācijas pakalpojuma pilnveidošanai

 

VSIA “Piejūras slimnīca” projekta ietvaros ir izveidojusi infrastruktūru un ir izstrādāta darba metodika, lai paplašinātu rehabilitācijas pakalpojumu iespējas, palīdzēt cilvēkiem, kuri cieš no garīgiem un uzvedības traucējumiem.

Pārrobežu projekta LLI-336 “Veiksmīga psihosociālā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no garīgās veselības un uzvedības traucējumiem” (SUPER) ietvaros projekta partneri ir izveidojuši sensoro rehabilitācijas infrastruktūru un metodiku, kas sniedz iespēju darbu ar pacientiem.  Projekta ietvaros varāk kā 450 pacienti – gan pieaugušie, gan bērni ir saņēmuši jaunizveidotu rehabilitācijas pakalpojumu, un ir gūti apliecinājumi, ka darbs sensorajās istabās sniedz progresu pacientu garīgajai un fiziskajai veselībai. Projekta laikā tika apmācīti 37 projekta partneru speciālisti un paaugstināta to kvalifikācija, lai veiksmīgi turpinātu darbu arī pēc projekta ieviešanas.

Projekta SUPER ietvaros VSIA “Piejūras slimnīca” ir  ierīkojusi divas sensoras istabas, izveidojusi āra pastaigu laukumu un ir izstrādāta novatoriska sensorās rehabilitācijas metodika (Metodika), kurā ir aprakstīti un norādīti sensorikas traucējumi, kas raksturīgi cilvēkiem ar psihiskām un uzvedības saslimšanām.

Projekta SUPER ietvaros izstrādātās Metodikas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, metodoloģiski pamatotu sensorās integrācijas pakalpojumu sniegšanu personām ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem. Šī Metodika ir sagatavota saskaņā ar šādiem galvenajiem uzdevumiem:

1. Radīt apstākļus, lai veselības aprūpes un sociālo rehabilitācijas centru speciālisti varētu atpazīt sensorikas traucējumus bērniem un pieaugušajiem, kuriem ir psihiski un uzvedības traucējumi.

2. Radīt apstākļus, lai veselības aprūpes un sociālo rehabilitācijas centru speciālisti varētu iepazīties ar sensorikas traucējumu etioloģiju, tipiem un sensorās integrācijas intervences iespējām. Metodikas mērķgrupa ir bērni un pieaugušie ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem.

Saskaņā ar Metodiku, bez nozīmētās ārstēšanas un zālēm pacientiem ir svarīgi veikt sensoro izmeklēšanu un sensorās rehabilitācijas kursa, jeb sensorās diētas piemērošanu ar nepārtrauktu tās pārskatīšanu. Sensorās rehabilitācijas kursā jāiekļauj šādi galvenie komponenti: laiks, intensitāte, ilgums un maņu stimuli, kas ir sensorās diētas galvenie elementi.


 VSIA “Piejūras slimnīca” speciālisti projekta ietvaros uzsāka un turpina darbu divās izveidotajās sensorajās istabās.  Iespēja saņemt pakalpojumu jau sniegta vairāk kā ar 250 pacientiem (bērniem un pieaugušajiem), kopumā veicot ap 900 rehabilitāciju epizožu.

 

Sensoro istabu aprīkojumu saskaņā ar atklātu iepirkuma procedūru veica UAB “Slaugivita”

Papildus sensorajām istabām ir izveidots āra pastaigu laukums, kurš sniedz iespēju pacientiem uzlabot pašsajūtu atrodoties svaigā gaisā. Āra pastaigu laukums ir izveidoties iekļaujot sensorās integrācijas un fiziskās rehabilitācijas elementus.  

 

Āra pastaigu laukuma teritorijas izveidošanu veica SIA “UPTK”, sensoro aprīkojumu ir piegādājusi UAB “Slaugivita” un fiziskās aktivitātes laukuma izveidi veica SIA “GoPlay”.

Kopumā projektu īsteno četras iestādes: Palangas personīgās veselības aprūpes centrs (Lietuva), VSIA “Piejūras slimnīca” (Latvija), Lietuvas Jūras muzejs (Lietuva) un Sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” (Latvija). Projekts tiek realizēts programmas Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam projekta Latvijas- Lietuvas Interreg ietvaros.

Projektu kopējā vērtība ir EUR 651 176,33, no tā kopējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir EUR 553 499,87, VSIA “Piejūras slimnīca” projekta budžets ir 217914,15 EUR.

 

Par šī raksta saturu pilnībā atbild VSIA “Piejūras slimnīca” un tas nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tas atspoguļo Eiropas Savienības viedokli.

"Projekta ietvaros izstrādātās metodikas:

LV - Sensoro traucējumu simptomātikas vērtēšanas instruments
LT - Neurosensomotorikos vertinimo instrumentas".

www.latlit.eu

www.europa.eu

Liene Afanasjeva
VSIA “Piejūras slimnīca” projektu vadītāja


2019.gada 6.februārī VSIA „Piejūras slimnīca” valdes priekšsēdētājs Aigars Puks Palangā parakstīja sadarbības līgumu par projekta Nr. LLI-336 "Veiksmīga psiholosociālā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no garīgās veselības un uzvedības traucējumiem "(SUPER) realizāciju.

 

 Projekta mērķis ir uzlabot psihosociālo un sensoro integrācijas rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību un efektivitāti Lietuvas un Latvijas pierobežā. Projekts piedāvā jaunus risinājumus abām valstīm. Projekta gaitā tiks izstrādāta jauna un novatoriska sensorās rehabilitācijas metodoloģija. Tiks organizētas astoņas mācību programmas speciālistu kompetenču pilnveidošanai neiropsiholoģijā un darbam ar jaunizveidoto instrumentu (apgūstot prasmes izvēlēties sensorās programmas konkrētiem gadījumiem). Kopumā 37 speciālisti uzlabos un pilnveidos patreizējo kvalifikāciju.

 

Partnerinstitūcijās ierīkos sensorās integrācijas telpas: vienu Lietuvas Jūras muzejā Delfīnu terapijas centrā, vienu Palangas veselības aprūpes centrā, divas Latvijas Sociālās labklājības centrā “Kurzeme” un divas Liepājas slimnīcā “Piejūras Slimnīca”. Liepājas “Piejūras Slimnīca” ierīkos arī vienu āra terapijas pastaigu laukumu.

 

Kopumā 2023 pacienti- bērni un pieaugušie, kas slimo ar garīgiem un uzvedības traucējumiem, apmācītu speciālistu vadībā moderni aprīkotās sensorās integrācijas telpās Lietuvā un Latvijā saņems jaunu rehabilitācijas pakalpojumu.

 

Projekta galvenie ieguvumi- jauni un inovatīvi sesnsorie integrācijas rehabilitācijas pakalpojumi, kas būs pieejami bērniem un pieaugušiem, kas cieš no garīgās veselības un uzvedības traucējumiem. Projektā iesaistītās institūcijas nodrošinās savstarpēju labas prakses izplatīšanu un pieredzes apmaiņu, to popularizējot arī ārpus programmas teritorijas robežām. Plānotie rezultāti paredz, ka katru gadu projektā iesaistītajās institūcijās vairāk kā 2000 pacientu saņems jaunu un kvalitatīvu pakalpojumu. 

 

Kopējais projekta budžets 651176,32 EUR

Kopējais ERAF finansējums 553499,87 EUR

VSIA „Piejūras slimnīca” kopējais budžets 217914,15 EUR, no tā

ERAF- 185227,02 EUR,

VARAM- 10895,71 EUR

 

https://latlit.eu/

https://ec.europa.eu/commission/index_lv

Projekta ietvaros radītie rezultāti:
https://latlit.eu/successful-psychosocial-and-sensory-rehabilitation-for-children-and-adults-suffering-from-mental-and-behavioral-disorders/

 


07.02.2019  Projekts paplašinās pakalpojumu klāstu

 

20.09.2019  Iekārtots pastaigu laukums

 

Metodika sensorās rehabilitācijas veikšanai (LV un LT valodās):

20.06.2020 LV PSIHISKU UN UZVEDĪBAS TRAUCĒJUMU ĀRSTĒŠANAS METODIKA (APRAKSTS) BĒRNIEM                       UN PIEAUGUŠAJIEM, PIEMĒROJOT SENSORĀS INTEGRĀCIJAS METODES

 

20.06.2020 LT PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMŲ GYDYMO TAIKANT SENSORINĖS INTEGRACIJOS METODUS METODIKA (APRAŠAS) VAIKAMS IR SUAUGUSIEMS