Vecākas aptaujas

10.10.2011.
2011.gada 26. augustā parakstīts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību ” Piejūras slimnīca” Psihiatriskajā klīnikā, paaugstinot veselības pakalpojumu kvalitāti un izmaksu efektivitāti” īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu.
Projekta aktivitāšu īstenošanas ilgums ir 24 mēneši un projekta īstenošana tiks uzsākta 2011. gada 1. oktobrī. Projekta īstenošanas beigu termiņš - 2013.gada 30.septembris.

Uzlabotā infrastruktūra nodrošinās mūsdienu prasībām atbilstošu vidi pacientu ārstēšanai un personāla darbam, paaugstinās pacientu un personāla drošību, pakalpojuma pieejamību personām ar kustību traucējumiem.

Projekta kopējās izmaksas LVL 1 334 717,97.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas LVL 1 334 717,97, t.sk.:

Projekta ietvaros 03.10.2011. izsludināts atklāts konkurss par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

 

14.11 2011. Pieņemts lēmums un publicēts paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem.

13.01.2012. Noslēgts līgums par rekonstrukcijas tehnisko projektu un projekta autoruzraudzību.

05.04.2012. Ne tikai būvniecība, bet veselības aprūpes kvalitāte

08.06.2012. Pasludina iepirkumu būvniecībai

21.06.2012. Būvnieki apseko renovējamo objektu "Piejūras slimnīcā"

17.07.2012 „Piejūras slimnīcas” renovācijai pieteikušies 8 pretendenti

14.08.2012. „Piejūras slimnīcas” renovācijas iepirkuma konkursā uzvar SIA „UPTK”

22.08.2012. "Piejūras slimnīcas" vērienīgās pārvērtības

24.08.2012. „Piejūras slimnīca” noslēdz līgumu par Psihiatrijas klīnikas renovāciju

30.08.2012. Circene: „ „Piejūras slimnīca” ir paraugs valstī.”

03.09.2012. „Piejūras slimnīcā” šodien uzsāk vērienīgus rekonstrukcijas darbus

10.10.2012. Pēc renovācijas klīnikā būs gerontoloģijas nodaļa

17.10.2012. Psihiatrijas klīnikas renovācija rit pilnā sparā

05.02.2012. Piejūras slimnīcā pabeigta ēkas renovācija

06.02.2012. Psihiatrijas klīnika kļuvusi modernāka

23.04.2013. Klīnikā mierīgas sienas un košas grīdas  

20.06.2013. Tuvojas noslēgumam rekonstrukcijas 3. kārta   

20.08.2013.  Finišam strauji tuvojas renovācijas darbi   

19.09.2013.  Renovācijas projektu pabeidz ar zaļumballi 

19.09.2013.  Pirmās, Smukās, Lielās renovāciju nosvin ar orķestri