Vecākas aptaujas

 

 

2019.gada 6.februārī VSIA „Piejūras slimnīca” valdes priekšsēdētājs Aigars Puks Palangā parakstīja sadarbības līgumu par projekta Nr. LLI-336 "Veiksmīga psiholosociālā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no garīgās veselības un uzvedības traucējumiem "(SUPER) realizāciju.

 

 Projekta mērķis ir uzlabot psihosociālo un sensoro integrācijas rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību un efektivitāti Lietuvas un Latvijas pierobežā. Projekts piedāvā jaunus risinājumus abām valstīm. Projekta gaitā tiks izstrādāta jauna un novatoriska sensorās rehabilitācijas metodoloģija. Tiks organizētas astoņas mācību programmas speciālistu kompetenču pilnveidošanai neiropsiholoģijā un darbam ar jaunizveidoto instrumentu (apgūstot prasmes izvēlēties sensorās programmas konkrētiem gadījumiem). Kopumā 37 speciālisti uzlabos un pilnveidos patreizējo kvalifikāciju.

 

Partnerinstitūcijās ierīkos sensorās integrācijas telpas: vienu Lietuvas Jūras muzejā Delfīnu terapijas centrā, vienu Palangas veselības aprūpes centrā, divas Latvijas Sociālās labklājības centrā “Kurzeme” un divas Liepājas slimnīcā “Piejūras Slimnīca”. Liepājas “Piejūras Slimnīca” ierīkos arī vienu āra terapijas pastaigu laukumu.

 

Kopumā 2023 pacienti- bērni un pieaugušie, kas slimo ar garīgiem un uzvedības traucējumiem, apmācītu speciālistu vadībā moderni aprīkotās sensorās integrācijas telpās Lietuvā un Latvijā saņems jaunu rehabilitācijas pakalpojumu.

 

Projekta galvenie ieguvumi- jauni un inovatīvi sesnsorie integrācijas rehabilitācijas pakalpojumi, kas būs pieejami bērniem un pieaugušiem, kas cieš no garīgās veselības un uzvedības traucējumiem. Projektā iesaistītās institūcijas nodrošinās savstarpēju labas prakses izplatīšanu un pieredzes apmaiņu, to popularizējot arī ārpus programmas teritorijas robežām. Plānotie rezultāti paredz, ka katru gadu projektā iesaistītajās institūcijās vairāk kā 2000 pacientu saņems jaunu un kvalitatīvu pakalpojumu. 

 

Kopējais projekta budžets 651176,32 EUR

VSIA „Piejūras slimnīca” kopējais budžets 217914,15 EUR, no tā

ERAF- 185227,02 EUR,

VARAM- 10895,71 EUR

 

https://latlit.eu/

https://ec.europa.eu/commission/index_lv

 

 

07.02.2019  Projekts paplašinās pakalpojumu klāstu

 

20.09.2019  Iekārtots pastaigu laukums

 

20.06.2020  PSIHISKU UN UZVEDĪBAS TRAUCĒJUMU ĀRSTĒŠANAS METODIKA (APRAKSTS) BĒRNIEM                       UN PIEAUGUŠAJIEM, PIEMĒROJOT SENSORĀS INTEGRĀCIJAS METODES