Vecākas aptaujas

VSIA  “Piejūras slimnīca”, reģistrācijas Nr. 4000334729, izsludina transportlīdzekļa  izsoli. Izsole notiks 2020.gada 20.martā plkst. 11.00   VSIA “Piejūras slimnīca”  Jūrmalas ielā 2, Liepājā. Autotransporta izsoles noteikumi pieejami slimnīcas mājaslapā www.piejurasslimnica sadaļā "Izsole". Dalībnieku pieteikuma reģistrācija  notiek pa tālruni 29406175  līdz 2020. gada 20. martam plkst.10.00. Izsoles dalībniekam pirms izsoles pirmās kārtas jāpārskaita nodrošinājums 200,00 eiro apmērā VSIA “Piejūras slimnīca”,  reģistrācijas Nr. 4000334729, kontā: SEB banka, SWIT (BIC) kods: UNLALV2X, konta Nr. LV25UNLA0055000126913, norādot mērķi: "Kustamās mantas "Autotransports" izsoles nodrošinājuma nauda””.

 

Izsoles noteikumi

 

Pieteikšanās izsolei tiek pārtraukta 2020.gada 20.martā plkst. 10.00

 

 

VSIA  “Piejūras slimnīca”, reģistrācijas Nr. 4000334729, izsludina  medicīnisko ierīču izsoli. Izsole notiks 2020.gada 20.martā plkst. 11.00   VSIA “Piejūras slimnīca”  Jūrmalas ielā 2, Liepājā.  Medicīnisko ierīču izsoles  noteikumi  un  medicīnisko ierīču saraksts  ar tirgus vērtību pieejami slimnīcas mājaslapā www.piejurasslimnica sadaļā "Izsole". Dalībnieku pieteikuma reģistrācija   notiek pa tālruni 29406175  līdz 2020. gada 20. martam plkst. 10.00. Izsoles dalībniekam pirms izsoles pirmās kārtas jāpārskaita nodrošinājums  10% apmērā no kustamās mantas nosacītās cenas VSIA “Piejūras slimnīca”, reģistrācijas Nr. 4000334729, kontā: SEB banka, SWIT (BIC) kods: UNLALV2X, konta Nr. LV25UNLA0055000126913, norādot mērķi: "Kustamās mantas "Medicīniskās iekārtas” izsoles nodrošinājuma nauda””.

 

Izsoles noteikumi

 

Pieteikšanās izsolei tiek pārtraukta 2020.gada 20.martā plkst. 10.00