Vecākas aptaujas

 

VIDES PIEEJAMĪBA

VSIA „PIEJŪRAS SLIMNĪCA” PSIHIATRISKAJĀ KLĪNIKĀ

 

1. Visi sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi, ko sniedz VSIA „Piejūras slimnīca”  Psihiatriskajā klīnikā, Jūrmalas ielā 2, Liepājā, pieejami katru darba dienu no 8.00 – 18.00.

 2. Vides pieejamība iestādē notiek saskaņā ar ēkas plānojumu  un pakalpojumu specifiku:

 

I   Liters 17000400213 014 - galvenā ēka

    Liters 17000400213 010 - 4.nodaļa (1.stāvs), 1.nodaļa (2.stāvs)

 

1. Pie galvenās ieejas durvīm ir norāde invalīdiem – drošības zīme  ar norādi, kur atrodas ieejas durvis uz ambulatoro nodaļu, 1. nodaļu un 4.nodaļu.

2. Personas var pa savienojošo koridoru nokļūt ambulatorajā nodaļā gan reģistratūras telpās, gan speciālistu pieņemšanas kabinetos.

3. Vajadzības  gadījumā personas brīvi nokļūst tālāk līdz 4.nodaļai pirmajā stāvā, kur pie nodaļas durvīm atrodas zvana poga.

4. 1.nodaļā, kas atrodas otrajā stāvā, nokļūst ar liftu. Pie nodaļas durvīm atrodas zvana poga.

 

II   Liters 17000400213 030 – 3.nodaļa

1. Pacientam iespējams uzbraukt, pielietojot slīpo uzbrauktuvi (pandusu).

2. Pie nodaļas durvīm atrodas zvana poga.

 

III   Liters 17000400213 011 – 2.nodaļa (1., 2.stāvs)

1. 1.stāvā pacientiem iespējams uzbraukt, pielietojot uzbrauktuvi (pandusu).

2.    Pie nodaļas durvīm atrodas zvana poga.

3.  Ar personāla palīdzību un speciālo kāpurķēžu gājēju iespējams nokļūt 2.stāvā (bērnu nodaļā).

 

IV   Liters 17000400213 023 –  Dienas stacionārs (2.stāvs)

1. Pie galvenajām durvīm norāde invalīdiem – drošības zīme  ar norādi, pa kurieni nokļūt nodaļā.

2. Dienas stacionāra pakalpojumi pieejami  telpās 1.stāvā.

Labierīcības pieejamas katrā nodaļā, t.sk. arī ambulatorajā nodaļā (uz durvīm uzlīme ar norādi).

 

Nepieciešamības gadījumā pieejamais kontakttālrunis:  

 

Reģistratūra  634 23253;

Dežūrārsts 26439781;

Dežūrpersonāls 26439350

 

 

VIDES PIEEJAMĪBA VSIA ”PIEJŪRAS SLIMNĪCA”  ONKOLOĢISKAJĀ  KLĪNIKĀ

 

1. Visi sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi, ko sniedz iestādes Ambulatorā daļā, tiek nodrošināti   VSIA ”Piejūras slimnīca” Onkoloģijas klīnikā, katru dienu no 8.00- 11.00, Jūrmalas ielā 2, Liepājā.

2. Vides pieejamība iestādes stacionāra daļāa notiek saskaņā ar ēkas plānojumu un pakalpojumu specifiku:

 

I.   Liters 018 – galvenā ēka

       Ia. Nospiežot  signālpogu, personāls saņem  signālu un atver ārdurvis.

       Ib.  Vajadzības gadījumā palīdz uzbraukt.

       Ic.  Turpmāk personai brīvi pieejami visi diagnostikas kabineti, kase, labierīcības

II. Liters 022 – Rtg nodaļa    

       IIa. nospiežot  signālpogu, personāls saņem  signālu un atver ārdurvis.

       II.b. Vajadzības gadījumā palīdz uzbraukt.

       II c. Turpmāk personai brīvi pieejami visi diagnostikas kabineti.

       II d.  Kase, labierīcības pieejamas galvenā ēkā ( Liters 018).

III. Liters 031 – ķīmijterapijas nodaļa

      IIIa. Šādiem pacientiem ķīmijterapija tiek nodrošināta galvenajā ēkā (Liters 018).

IV. Liters 034 – endoskopijas kabinets

      IVa .– pacients vispirms spieš signālpogu pie galv. ēkas (Liters 018).

      IVb.- personāls saņem  signālu un atver ārdurvis.

      IVc. – persona veic maksājumus, pēc vajadzības apmeklē labierīcības

       IVd. -  Ar personāla palidzibu, pielietojot mobilo  uzbrauktuvi , nokļūst diagnostikas   

       kabinetos.

Nepieciešamības gadījumā pieejams kontaktālrunis:  63425292