Vecākas aptaujas

Valsts SIA "Piejūras slimnīca"
Maksas pakalpojumu cenrādis

 

Pakalpojuma veids

Pakalpojuma izcenojums EUR
 Darba nespējas lapas dublikāta izsniegšana 1.50
Radioloģisko un rentgenoloģisko izmeklēumu datu saglabāšana elektoniskajā datu nesējā 2.50
Komjūtertomogrāfisko izmeklējumu datu saglabāšana elektoniskajā datu nesējā 7.00
Medicīnas dokumentu kopēšana (viena A4 formāta lapa) 0.10
Medicīnas dokumentu kopēšana (viena A4 formāta lapa) 0.10
Datu meklēšana un kopijas (vienas A 4 formāta  lapas)  izgatavošana no ambulatorās medicīniskās kartes  1.70
Datu meklēšana arhīvā un kopijas (vienas A 4 formāta lapas) izgatavošana   no stacionārās  medicīniskās kartes 4.85

Pacientu un viņu piederīgo izmitināšana par diennakti:

- bez ēdināšanas

- ar ēdināšanu papildus maksas: 

   brokastis

   pusdienas

   vakariņas

 

 

10.00

 

1.50

4.00

1.50