Vecākas aptaujas

Aptaujas anketa par saturošas kontrastvielas ievadīšanu, kas jāaizpilda nosūtītājam klīnicistam