Vecākas aptaujas

Piejūras slimnīca izsludina izsoli

13.11.2014

Iznomā: neapdzīvojamās telpas Jūrmalas ielā 2, Liepājā ēkā ar kadastra Nr. 17000400213009 (telpu grupa 002 NT) 45,80 kv. m platībā (telpām nepieciešams kosmētiskais remonts)

 

Mērķis:  aptiekas komercdarbība

 

Nosacītā nomas maksa:  EUR  8,30  par  kv. m  (bez  PVN), nosacītā nomas  maksa mēnesī 380,14  EUR  (bez  PVN )

 

Nomas līguma maksimālais termiņš: 6 gadi

 

Informācija par izsoli:   2014.gada  26. novembris plkst. 9:00

Jūrmalas iela 2, Liepāja

Pirmā izsole

Izsoles veids: rakstiska

 

Nomas objekta apskates vieta un laiks: VSIA „Piejūras slimnīca”, Jūrmalas iela 2,  Liepāja

2014.gada  20. novembris   no plkst.  9:00-12:00.

Kontaktpersona: Aigars Rauda, tālrunis 29406175

 

Citi  nosacījumi :

Nevar iznomātās telpas nodot apakšnomā, izmantot tikai aptiekas darbībai.

Līgums (pielikums Nr.1) stāsies spēkā pēc apstiprināšanas Veselības ministrijā.

 

Izsoles  noteikumi:

Juridiskas personas, kuras vēlas nomāt objektu, pieteikumu iesniedz VSIA ”Piejūras slimnīca”  Lietvedības nodaļā, Dārtas ielā 31, Liepājā, LV-3401, līdz 2014.gada 26. novembrim plkst. 9:00.

 

Pieteikumu jāiesniedz slēgtā  aploksnē ar norādi  „Pieteikums rakstiskai  izsolei”, norādot  iesniedzēja  nosaukumu, adresi, kā arī  nomas objektu un izsoles datumu.

 

Aploksnē jāieliek aizpildītu  pieteikumu (pielikumu Nr.2), kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.

 

Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā.

 

Papildus informācija:

Pieteikumus valde atvērs 2014. gada 26.novembrī plkst. 9:00 Dārtas  ielā  31, Liepājā administrācijas ēkas otrā stāva konferenču zālē.

 

 

Pielikums Nr.1

 

Pielikums Nr.2

 

 

atpakaļ