Vecākas aptaujas

Personām ar garīga rakstura traucējumiem izstrādās individuālus atbalsta plānus

19.07.2019

18.jūlijā domes sēdē apstiprināta Liepājas pašvaldības dalība Labklājības ministrijas īstenotā projektā. Tā ietvaros Sociālais dienests iesaistīs desmit Liepājā dzīvojošas pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem tiks izstrādāts individuālais atbalsta plāns sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņemšanai, lai veiktu individuālā budžeta modeļa aprobāciju.

Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone informē, ka kopš pērnā gada septembra Labklājības ministrija sadarbībā ar pašvaldībām īsteno līdzīgu individuālā budžeta modeļa izmēģinājuma projektu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem. Izmēģinājumprojekts tiek īstenots 10 Latvijas pašvaldībās, tai skaitā Liepājā, kopā iesaistot 100 bērnus un viņu vecākus, kuri saņem individuālu atbalstu - sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus.

Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi ir sociālie pakalpojumi (sociālais darbs, sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija un profesionālā rehabilitācija), kas tiek sniegti iedzīvotājiem ārpus sociālajām institūcijām.

Individuālais budžeta modelis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pārvaldības sistēma, lai personai ar invaliditāti pieejamā finansējuma ietvaros iespējami efektīvākā veidā piešķirtu un apmaksātu piešķirtos pakalpojumus noteikto individuālo mērķu sasniegšanai.  

Abu izmēģinājumprojektu galvenais ieguvums ir tas, ka pašvaldība kopā ar Labklājības ministriju būs piedalījusies jaunas pieejas aprobēšanā un, ja šāds modelis tiks realizēts turpmākā pakalpojumu nodrošināšanā, pašvaldība būs gatava to ieviest, kā arī dalīties ar savu pieredzi un zināšanām. Papildus ieguvēji ir pašvaldības iedzīvotāji, kuri izmēģinājumprojektu ietvaros ir saņēmuši nepieciešamos pakalpojumus saskaņā ar izstrādātajiem atbalsta plāniem.

Pirmajā izmēģinājumprojektā iesaistītās ģimenes pozitīvi novērtē iespēju saņemt aprūpes mājās pakalpojumu un individuālas psihologa konsultācijas, tā mazinot psihoemocionālo spriedzi ģimenēs, ar ko saskaras visas ģimenes, ilgstoši audzinot bērnu ar īpašām vajadzībām. Vecākiem tā bija arī iespēja izzināt vairāk par pieejamajiem valsts apmaksātajiem pakalpojumiem izglītības iestādēs un ārstniecības iestādēs.

Izvērtēšanas komandas speciālisti atzinuši, ka ir izmainījusies bērnu funkcionēšana, uzvedība, iesaistīšanās mērķtiecīgās nodarbēs. Izmainījies arī ģimenes psihoemocionālais fons, saņemot pakalpojumus ģimenes atbalsta spēju stiprināšanai. Plānos iekļautie atbalsta pakalpojumi tiek īstenoti dažādos veidos – gan kā atsevišķas mērķtiecīgas konsultācijas, gan kā regulāras nodarbības bērnam vai vecākiem, vai visiem kopā pie speciālistiem, gan kā pakalpojumu kurss.

Labklājības ministrija projektu īsteno Eiropas Sociālā fonda projekta "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" ietvaros. Tas tiek pilnībā apmaksāts no Eiropas savienības struktūrfondiem un valsts budžeta (finansējumu 85% apmērā nodrošina Eiropas Sociālais fonds un 15 % valsts budžets). Izmēģinājumprojekta realizēšanai ir nepieciešams priekšfinansējums 3500 eiro apmērā no Liepājas pilsētas budžeta.

atpakaļ