Vecākas aptaujas

Medicīnas studenti prezentē radošus risinājumus pacientu aprūpē

08.05.2014

25. aprīlī notika 5. Studentu zinātniski – praktiskā konference „Veselības un sociālās aprūpes aspekti gerontoloģijā”, kurā ar saviem zinātniskajiem darbiem piedalījās 29 medicīnas koledžu studenti no LU Rīgas Medicīnas koledžas un LU P. Stradiņa medicīnas koledžas, informēja Marta Guslena.

 

Konferenci atklāja profesors Mārcis Leja ar ievadlekciju par Latvijas situācijas analīzi „Kolorektālā vēža skrīningā un profilaksē”, nostiprinot studentu zināšanas onkoloģijas jomā un mudinot pievērsties uz jaunākajiem pētījumiem balstītai zinātnei.

 

Šī mācību konference ir inovatīvs instruments topošajām medicīnas māsām un ārsta palīgiem, lai analizētu ikviena pacienta aprūpes īpatnības un iedziļinātos tajās. “Aizstāvēt savas idejas par pacienta aprūpi un prezentēt tās, uzstājoties auditorijas priekšā ir īpašs izaicinājums jaunajiem mediķiem. Problēmsituāciju analīze un risinājuma meklēšana konkrētos klīniskos gadījumos arvien ir izaicinājums ikdienas māsu un ārstu palīga darbā. Šī ir gatavošanās darbam komandā”, stāsta Daina Voita, LU Rīgas Medicīnas koledžas direktores vietniece zinātniskajā darbā.

 

Zinātnisko darbu sagatavošana veicina studentu analītisko domāšanu un zinātniski praktisko iemaņu pilnveidi. Radošie risinājumi medicīnas aprūpē saskan ar aktuālajām tendencēm augstākās izglītības attīstībā, norādot arī uz turpmāku konferenču nepieciešamību.

 

Konferencē īpaša vērtība tika pievērsta diskusijām, apskatot šādas tēmas: Sirds un asinsvadu funkcionālās izmaiņas novecošanās procesā un asins saslimšanas gados veciem cilvēkiem, vecu cilvēku aprūpes īpatnības rentgenogrāfijā, klientu ar demenci aprūpes īpatnības podologa praksē, kognitīvo procesu izmaiņas vecāka gadagājuma cilvēkiem un ar to saistītās aprūpes īpatnības, vairogdziedzera pēcoperāciju komplikācijas geriatriskiem pacientiem, geriatrisku pacientu delīrija attīstības risks pēcoperāciju periodā, kairinātas zarnas sindroma aktualitāte gerontoloģijā.

 

Pētījumi tika veikti par vankomicīna rezistento enterokoku izdalīšanas biežums sociālās aprūpes pacientu skrīninga uzsējumos un paplašināta spektra beta laktamāzes producējošo mikroorganismu sastopamība sociālās aprūpes pacientu skrīninga uzsējumos, kā arī MRSA atradne sociālās aprūpes pacientu skrīninga uzsējumos.

 

Tika analizētas sekojošas klīniskās situācijas: Akūts koronārais sindroms gados vecam pacientam, Akūta caureja gados vecam pacientam ar hipertensiju un akūta sirds mazspēja gados vecam pacientam ārsta palīga praksē.

 

LU Rīgas Medicīnas koledžu konferencē pārstāvēja 18 studenti, savukārt LU P. Stradiņa koledžu pārstāvēja 11 studenti. Konferenci organizēja LU Rīgas Medicīnas koledža sadarbībā ar LU P. Stradiņa medicīnas koledžu.

atpakaļ