Vecākas aptaujas

Informācija VSIA "Piejūras slimnīca" apmeklētājiem

19.03.2020

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 un tā grozījumiem, lai mazinātu VSIA “Piejūras slimnīca” pacientu, personāla un apmeklētāju apdraudējumu sakarā ar COVID – 19 infekciju, slimnīcā uz nenoteiktu laiku tiek noteikta KARANTĪNA, kas paredz sekojošus ierobežojumus:

 

1.Ambulatorā psihiatriskā aprūpe tiek nodrošināta ATTĀLINĀTI, izrakstot uzturošo terapiju e-vidē.

Telefons saziņai 63423253.

 

2.Psihiatru konsultācijas ATTĀLINĀTI var saņemt pa tālruni  27080773 darba dienās: pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās  no 8.00- 17.00, otrdienās  no 8.00-  18.00. 

 

3.Atceltas plānveida ambulatorās vizītes. Akūtu psihisku traucējumu gadījumā zvanīt NMPD 113.

 

4.Atcelta plānveida stacionārā psihiatriskā palīdzība.

 

5.Atcelti tuvinieku apmeklējumi nodaļās, pieņemot no apmeklētājiem tikai pienesumus.

 

6.Korespondences piegādes gadījumā (ierakstīti sūtījumi) zvanīt pa tālruni 63425311, parastas  piegādes gadījumā  izsaukt darbinieku ar zvana  pogu  durvju atvēršanai.

 

7.Medikamentu piegādes gadījumā zvanīt pa tālruni  29175438.

 

 

atpakaļ