Vecākas aptaujas

Atcerēsimies par tēvu nozīmi bērnu audzināšanā

12.06.2014

Tēva aktīva iesaistīšanās bērnu audzināšanā palīdz veidot emocionāli tuvākas savstarpējās attiecības ar bērnu.

 

Lai bērnam veidotos harmoniska, līdzsvarota personība, viņam ir svarīgi uzturēt emocionāli tuvas attiecības ar abiem vecākiem, tai skaitā tēvam iesaistoties gan kā robežu noteicējam (disciplinētājam), gan mācot bērnam dažādas lietas, gan kopā ar bērnu rotaļājoties, tāpat arī mierinot un atbalstot situācijās, kad tas bērnam ir nepieciešams.

 

Bērni, kuru tēvi ir iesaistījušies viņu audzināšanā un ir mīloši, uzrāda labākas sekmes mācībās un sociāli un emocionāli labāk attīstās, viņiem ir mazāk uzvedības problēmu, veidojas pozitīvs pašvērtējums. Tēva iesaistīšanās palīdz bērniem augt drošākiem un paļāvīgākiem, gataviem veidot veselīgas attiecības un ilgstošas, drošas, uzticības pilnas attiecības ar vecākiem var būt kā viens no aizsargājošiem faktoriem bērna garīgai veselībai.

 

Ja tēvs aktīvi iesaistās bērnu audzināšanā, savstarpējās attiecības ģimenē ir tuvākas, paaugstinās ģimenes dzīves kvalitāte, ir mazāk konfliktu. Vīrieši, kuri aktīvāk iesaistās bērnu audzināšanā, izjūt lielāku apmierinātību ar savu dzīvi, jūtas emocionāli tuvāki ģimenei.

 

Tēvi var nodrošināt tikpat labu bērna aprūpi kā mātes, vienīgais, ko nevar darīt tēvi, ir barot bērnu ar krūti.

 

Visbūtiskākais bērna uzvedības veidotājs ir abi vecāki un piemērs, kādu tētis un mamma rāda bērnam ar savu uzvedību un attieksmi, nosaka bērna izpratni par pasauli, tajā valdošajiem noteikumiem, attiecību modeli, kuru bērns vēlāk izmantos, lai veidotu savu ģimeni.

 

Šobrīd arvien vairāk mainās sabiedrības attieksme par tēvu iesaistīšanos, izprotot tēva iesaistīšanās lielo nozīmi gan bērna dzīvē, gan ģimenes dzīvē kopumā.

 

Iemesli, kādēļ tēvi aktīvāk neiesaistās bērnu audzināšanā, ir dažādi, piemēram, sabiedrības attieksme, ka māte ir galvenā aprūpētāja un audzinātāja.

 

Tēviem ir motivācija, taču trūkst zināšanu un prasmju, kā iesaistīties, kā arī tēvi visbiežāk ir galvenie ģimenes apgādnieki, līdz ar to arī laika, ko pavadīt ar bērnu, ir mazāk. Tomēr, neskatoties uz to, ka daudzi tēvi ir ģimenes galvenie vai vienīgie apgādnieki un šī loma ir nozīmīga, tikpat svarīgas ir arī attiecības, ko tēvs veido ar bērnu, pavadot kopā kvalitatīvu laiku, tādējādi apmierinot bērna emocionālās vajadzības pēc uzmanības, pozitīva novērtējuma.

 

Tēva aktīva iesaistīšanās bērnu audzināšanā palīdz arī samazināt vardarbības risku, iesaistījies tēvs daudz labāk pazīst savu bērnu, izprot viņa spējas, tādējādi neuzstāda bērna vecumam nepiemērotas prasības.

 

Nodibinājuma “Centrs Dardedze” psiholoģe Līga Redliha

atpakaļ