Vecākas aptaujas

02.03.2015.

 

Neapdzīvojamās telpas nomas tiesības Jūrmalas ielā 2, Liepājā, ēkā ar kadastra Nr. 7000400213027  18,00 kv.m  platībā (preses, ātro uzkodu un servisa pakalpojumu mazumtirdzniecībai) piešķirt IK “G.A “Cerība”  un  slēgt nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu uz 3 gadiem.

 


 

23.01.2015.

 

Iznomā: Liepāja, Jūrmalas iela 2  ēku

Ēkas  kadastra numurs: 17000400213027

Telpu platība: 18,00 kv. m (telpām nepieciešams kosmētiskais remonts)

Mērķis:  preses, ātro uzkodu un servisa  pakalpojumu mazumtirdzniecībai

Nosacītā nomas maksa:  EUR  2,50  par  kv.m  (bez  PVN), nosacītā  nomas  maksa mēnesī  45,-  EUR  ( bez  PVN ).

Nomas līguma maksimālais termiņš :  3 gadi

 

Informācija par  izsoli:

Datums:  2015.gada  16.februaris

Laiks:  plkst. 10.00

Liepājā, Jūrmalas ielā  2

Pirmā izsole

Izsoles veids: rakstiska

 

Nomas objekta apskates vieta un laiks:  VSIA „Piejūras slimnīca”, Jūrmalas iela 2,  Liepāja  2015.gada   3. februārī   no plkst.  9:00-12:00.

Kontaktpersona: Aigars Rauda, tālrunis 29406175

 

Citi  nosacījumi :

Nevar iznomātās telpas nodot apakšnomā, izmantot tikai preses, ātro uzkodu un servisa  pakalpojumu mazumtirdzniecībai .

Līgums (pielikums Nr.1) stāsies spēkā pēc apstiprināšanas Veselības ministrijā.

 

Izsoles  noteikumi:

Juridiskas personas, kuras vēlas nomāt objektu,  pieteikumu  iesniedz  VSIA ”Piejūras slimnīca” Lietvedības nodaļā, Dārtas ielā 31, Liepājā, līdz  2015.gada 16.februārim  plkst. 10:00.

Pieteikumu jāiesniedz slēgtā  aploksnē ar norādi  „Pieteikums rakstiskai  izsolei” , norādot  iesniedzēja  nosaukumu, adresi, kā arī  nomas objektu un izsoles datumu.

Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (pielikumu Nr.2), kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.

Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā.

 

Papildus informācija:  pieteikumus  valde  atvērs  2015. gada 16.februārī,  plkst.10.00 Jūrmalas ielā 2, Liepājā administrācijas ēkas otrā stāva konferenču zālē.

 

Nomas līguma projekts

 

Pretendenta pieteikums


 

 

VSIA "Piejūras slimīca" valde 1.decembrī (Valdes lēmums Nr.12) nolēma neapdzīvojamās telpas nomas tiesības Jūrmalas ielā 2, Liepājā ēkā ar kadastra Nr. 7000400213009 (telpu grupa 002 NT), 45,80 kv.m platībā aptiekas darbībai piešķirt AS „SENTOR FARM  APTIEKAS” un slēgt nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu uz  6 gadiem.

 

 

Iznomā: neapdzīvojamās telpas Jūrmalas ielā 2, Liepājā ēkā ar kadastra Nr. 17000400213009 (telpu grupa 002 NT) 45,80 kv. m platībā (telpām nepieciešams kosmētiskais remonts)

 

Mērķis:  aptiekas komercdarbība

 

Nosacītā nomas maksa:  EUR  8,30  par  kv. m  (bez  PVN), nosacītā nomas  maksa mēnesī 380,14  EUR  (bez  PVN )

 

Nomas līguma maksimālais termiņš: 6 gadi

Informācija par izsoli:   2014.gada  26. novembris plkst. 9:00

Jūrmalas iela 2, Liepāja

Pirmā izsole

Izsoles veids: rakstiska

 

Nomas objekta apskates vieta un laiks: VSIA „Piejūras slimnīca”, Jūrmalas iela 2,  Liepāja

2014.gada  20. novembris   no plkst.  9:00-12:00.

Kontaktpersona: Aigars Rauda, tālrunis 29406175

 

Citi  nosacījumi :

Nevar iznomātās telpas nodot apakšnomā, izmantot tikai aptiekas darbībai.

Līgums (pielikums Nr.1) stāsies spēkā pēc apstiprināšanas Veselības ministrijā.

 

Izsoles  noteikumi:

Juridiskas personas, kuras vēlas nomāt objektu, pieteikumu iesniedz VSIA ”Piejūras slimnīca”  Lietvedības nodaļā, Dārtas ielā 31, Liepājā, LV-3401, līdz 2014.gada 26. novembrim plkst. 9:00.

Pieteikumu jāiesniedz slēgtā  aploksnē ar norādi  „Pieteikums rakstiskai  izsolei”, norādot  iesniedzēja  nosaukumu, adresi, kā arī  nomas objektu un izsoles datumu.

Aploksnē jāieliek aizpildītu  pieteikumu (pielikumu Nr.2), kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.

Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā.

 

Papildus informācija:

Pieteikumus valde atvērs 2014. gada 26.novembrī plkst. 9:00 Dārtas  ielā  31, Liepājā administrācijas ēkas otrā stāva konferenču zālē.

 

Pielikums Nr.1

 

Pielikums Nr.2